Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Medemblik februari 2024

De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft: Besluiten: Aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in…

Kenniscentrum Sport & Bewegen: ‘Juist nu is bewegen essentieel voor fysieke en mentale gezondheid’

WEST-FRIESLAND – ‘Om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten is bewegen juist nu onmisbaar, ‘ aldus hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Sport en bewegen zijn namelijk essentieel voor zowel fysieke…

Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 20 juli 2021; gelet op artikel 1.1 van…