Beleidsregel Bestuurlijke boete WerkSaam Westfriesland

De inlichtingenplicht is een van de belangrijkste plichten voor mensen die bijstand aanvragen of ontvangen. Hierbij gaat het vooral om het doorgeven van alle zaken die van invloed kunnen zijn…

Medemblik denkt na over mogelijkheid voor bestuurlijke boetes om vandalisme keihard aan te pakken

Een bestuurlijke boete is één van de zwaarste middelen die een gemeente heeft om iemand die de wet overtreedt te bestraffen, een ander woord voor een bestuurlijke boete is bestraffende…