Verlenging aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving CNO Wervershoof

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Medemblik februari 2024

De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft: Besluiten: Aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in…