Staatssecretaris wil gemeenten dwingen asielzoekers te gaan huisvesten

WEST-FRIESLAND – Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil gemeenten gaan verplichten om asielzoekers te gaan huisvesten nu de nood zeer hoog is geworden en er zo snel mogelijk moet worden ingegrepen.
Afgelopen week heeft de staatssecretaris in de Tweede Kamer uitvoerig gesproken over de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders. In dit debat werd naar voren gebracht dat er een situatie in Nederland aan het ontstaan is van acute nood rond de opvang van asielzoekers, aldus de staatssecretaris.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Broekers-Knol: ” In de achterliggende periode is er een groot aantal stappen gezet om in goed overleg met de medeoverheden en alle betrokken partijen tot extra opvangplekken te komen. Dit alles heeft tot nu toe geleid tot de realisatie van ongeveer 8.500 extra, veelal tijdelijke, (nood)opvangplekken op tal van bijzondere locaties zoals evenementhallen, (grote en kleinere) paviljoens, defensielocaties, hotels, vakantieparken en boten. Daarnaast zijn er sinds 1 juli jl. meer dan 10.500 vergunninghouders gehuisvest. Dit is een grote prestatie waar we gemeenten, provincies en andere betrokken partners erg dankbaar voor zijn. Gemeenten blijven zich inzetten om voor het einde van het jaar een deel van de achterstand op de taakstelling vergunninghouders in te halen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat al deze inzet voor de korte termijn niet voldoende is gebleken om de acute problematiek op te lossen. Voor het einde van het jaar zijn er in ieder geval nog 2000 opvangplekken nodig.

West-Friesland zegt nee tegen opvang asielzoekers en statushouders

Eerder dit jaar lieten de zeven Westfriese gemeenten al weten dat zij negatief staan tegenover het opvangen van grote groepen asielzoekers en statushouders, de zeven gemeenten lieten toen weten dat zij het niet kunnen uitleggen naar de inwoners en vooral de woningzoekenden in West-Friesland die soms tot wel 10 jaar moeten wachten op een woning.
Maar de staatssecretaris laat weten dat zonder verdergaande maatregelen er in de komende weken een situatie gaat ontstaan waarbij asielzoekers niet langer kunnen worden opgevangen. Dat zou een onaanvaardbare situatie zijn. Ook omdat Nederland zich via het EU-recht en internationale verdragen heeft verbonden aan het opvangen van asielzoekers. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse overheden om aan deze verplichting te voldoen.
Dat is reden om te concluderen dat de tot nu toe gevolgde werkwijze niet langer volstaat. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken. Alle partijen hechten eraan om deze noodzakelijke stap zorgvuldig uit te werken.
Één van die oplossingen is het de gemeenten gaan verplichten om asielzoekers en statushouders te gaan opvangen.