Sjors Heesterman (vvd) schrijft brief over woningnood aan minister Hugo de Jonge

MEDEMBLIK – Sjors Heesterman, raadslid voor de VVD in de gemeente Medemblik maakt zich, zoals velen, grote zorgen over de oververhitte woningmarkt waar wachttijden van 12 jaar of langer geen uitzonderingen zijn.

Hieronder leest u de brief

Geachte heer De Jonge,

Er gaat vrijwel geen dag voorbij zonder geconfronteerd te worden met de woningnood in Nederland. Zo schreef de Volkskrant recent dat uit onderzoek van het ministerie blijkt dat het woningtekort nu 300 duizend woningen beslaat. Dit tekort is even groot als vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ander nieuws: de dalende woningprijzen zijn niet perse goed nieuws voor starters. Alleenstaande starters kunnen in heel Nederland voor slechts 3% van de huizen een hypotheek krijgen. Hier moet verandering in komen.


Om de woningcrisis tegen te gaan moeten we tot en met 2030 ruim 100 duizend woningen per jaar bouwen. Dat gaat niet lukken met het huidige bouwtempo. Op veel plekken in het land komt nieuwbouw niet eens van de grond vanwege het stikstofbeleid. Kortom, een sombere situatie. Daarom vraag ik als raadslid van de gemeente Medemblik en starter op de huizenmarkt uw aandacht voor meer woningbouw in onze gemeente Medemblik. Helaas zitten regels en onwil dat in de weg.

Zo is er genoeg ruimte beschikbaar om te bouwen in de gemeente Medemblik. Een voorbeeld hiervan kwam ik deze week tegen. Een projectontwikkelaar heeft een stuk grond gekocht waar zeker 200 huizen binnenstedelijk gebouwd kunnen worden. Wat is hier dan het probleem? Het zijn ‘te veel’ huizen. Van de provincie mogen wij als gemeente niet meer woningen bouwen dan ons is toegewezen, het zogeheten woningcontingent. Waarom blijft men hier zo halsstarrig aan vasthouden? Dit valt niet te rijmen met het nijpende tekort. Ik vraag u als minister hierin verandering te brengen. Waar een wil is, is een weg.

Daarnaast hoeven we in de gemeente Medemblik geen rekening te houden met de stikstofproblematiek. Toenmalig wethouder Andrea van Langen (VVD) heeft in 2022 laten weten dat Medemblik nog voldoende stikstofruimte heeft in het Natura 2000-gebied en de bouwplannen dus geen vertraging oplopen. Dat is bijzonder aangezien dit voor weinig plekken in Nederland geldt. Dit biedt kansen om meer te bouwen dan in andere gemeenten mogelijk is. Er zijn geen belemmeringen die het bouwproces vertragen of in de weg staan. Het is dan ook van groot belang dat we deze kans benutten en meer huizen bouwen. 

Nu leidt het woningtekort in Medemblik tot hogere woningprijzen, waardoor alleen mensen met meer financiële middelen een woning kunnen kopen. Dit zijn vaak mensen uit de Randstad die hun woning met overwaarde verkopen. Onze inwoners vallen hierdoor tussen wal en schip. Het is belangrijk dat er maatregelen worden genomen om het woningtekort in Medemblik aan te pakken en lokale inwoners te helpen bij het vinden van een betaalbare woning.

Het tekort aan betaalbare woningen blijft toenemen en dit heeft grote gevolgen voor starters en mensen met een laag- of middeninkomen. In Medemblik zijn er mogelijkheden om meer huizen te bouwen zonder rekening te hoeven houden met de stikstofproblematiek. Mijn oproep is dan ook om te kijken naar aanpassing van de huidige regels voor de woningcontingenten. Hierdoor kunnen wij u helpen met het halen van de gestelde doelen en u helpt ons met de bouw van meer huizen.

Bij voorbaat dank voor uw overweging.

Met vriendelijke groet,

Sjors Heestermans
Raadslid VVD Medemblik

Loading