Schetsen voor school bij dorpshuis Abbekerk op verzoek van de VVD Medemblik

ABBEKERK – De schetsen die Allure in 2021 op verzoek van de VVD heeft gemaakt en naar het college heeft gestuurd om toch nog een mogelijkheid te creëren om de basisschool bij de vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk te betrekken heeft het nodige losgemaakt bij de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag.
Inwoners van Abbekerk en Lambertschaag denken nu dat Allure zonder overleg plannen aan het smeden is om de basisschool bij de vernieuwbouw te betrekken. Dit heeft onder de inwoners voor de nodige verdeeldheid gezorgd. Maar dit rust dus op een misverstand. De VVD had Allure gevraagd een schets te maken waarop het college op schriftelijke vragen van de VVD liet weten dat  “Op basis van deze schetsen kunnen wij niet beoordelen of er voldoende ruimte overblijft voor een schoolplein. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Medemblik vermeldt 3 m² per leerlingen verhard gedeelte schoolplein met een minimum van 300 m². Op basis van het leerlingenaantal van de locatie OBS De Plaats (131 op de teldatum 1 oktober 2021) is dat 393 m² .”
Tijdens de begrotingsraad van 2021 werd al snel duidelijk dat de gemeenteraad nieuwbouw niet zag zitten en door de financiële problemen van de gemeente Medemblik werd het hele plan zelfs op een laag pitje gezet door het college, dit tot grote woede van de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag.