kerek
De H. Gerardus Majella kerk in Onderdijk

Medemblik in gesprek met kerkbesturen over toekomst katholieke kerken, slopen is geen optie.

MEDEMBLIK – Nu de kogel door de kerk is en duidelijk is geworden dat de Martinuskerk in Medemblik door het Bisdom Amsterdam – Haarlem is aangewezen als hoofdkerk van de parochie en de kerken in Onderdijk, Wervershoof, Andijk en Zwaagdijk-Oost alleen nog dienst gaan doen voor huwelijken en begrafenissen en zelfs op termijn de deuren gaan sluiten, gaat de gemeente Medemblik het gesprek aan met de besturen van deze kerken en het Bisdom om bij verdere besluitvorming te worden betrokken.

Lees ook: Toekomst Katholieke Kerken gemeente Medemblik onzeker, sluiting dreigt.

In februari werd tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen waarin het college hiertoe werd opgeroepen, de motie ingediend door MORGEN! wil dat het gemeentebestuur samen met de woningcorporaties het gesprek aangaat met het bestuur en het bisdom. MORGEN! noemt de overgebleven kerkgebouwen een belangrijk onderdeel van het aangezicht van de dorpen en wijst ook op de monumentale status van de Werenfridus in Wervershoof.

Lees ook: CDA Medemblik wil zuinig zijn op ons religieus erfgoed

Door in gesprek te gaan met de besturen en het Bisdom kan Medemblik de weg vrijmaken voor bijvoorbeeld sociale woningbouw cq. appartementen in de kerkgebouwen inclusief de pastorieën en bijgebouwen. De pastorie in Onderdijk staat al enige tijd te koop en is zelfs deze week flink in prijs verlaagd wegens gebrek aan belangstelling.

Lees ook: Bisdom snijdt het hart uit Wervershoof en kiest voor Medemblik als hoofdkerk

MORGEN! wees in de motie ook op de combinatiefunctie, zo is de kerk in Zuidermeer niet alleen een dorpshuis geworden maar ook een gymzaal. Zo kunnen de kerken voor het lange termijn een onderdeel worden van het accommodatiebeleid en om dit te bekostigen kan er een beroep worden gedaan op diverse fondsen die vanuit de Provincie en het VSB Fonds beschikbaar zijn en zo bijdragen aan een duurzame toekomst van de vier kerken.

Het is nu aan de kerkbesturen en het Bisdom of zij met de gemeente Medemblik en de woningcorporaties om tafel willen gaan zitten om te praten over de toekomst van de vier overgebleven kerken.

Loading