Rekenkamer Medemblik/Opmeer start onderzoek naar externe inhuur en haar doeltreffendheid

MEDEMBLIK/OPMEER – Omdat bij gemeenten nooit binnenshuis alle kennis aanwezig is, is men aangewezen op externe inhuur die deze kennis wel heeft, en vaak tegen hoge kosten. Daarom gaat de Rekenkamer Medemblik/Opmeer nu een onderzoek starten naar de doeltreffendheid van deze externe inhuur.

18,1%

Dat is de schatting van het A&O fonds van de gemeenten dat jaarlijks de personele ontwikkeling volgt en monitort. Het fonds schat dat in 2023 gemiddeld 18,1% van het personeelsbudget is besteed aan externe inhuur, het betreft dan inhuur die werken voor detacheringsbedrijven uit uitzendbureaus en sommige als Zzp’ers. Het Fonds laat weten dat het een ontwikkeling is dat vooral wordt gedreven door de moeite die gemeenten, waaronder Medemblik en Opmeer, om voor bepaalde functies geschikt personeel te vinden en de wens om diensten snel te kunnen op- en afschalen.

Er wordt door de diverse partijen verschillend naar deze ontwikkeling gekeken, zo zijn de partijen die aan tafel zitten tijdens de cao besprekingen tegen het inhuren van krachten van buitenaf en dringen er op aan om dit verder terug te dringen maar de gemeenten zelf zien juist weer voordelen van externe inhuur. Het aantal gemeenten dat streeft naar afbouw van externe inhuur is juist eerder afgenomen dan toegenomen. In 2021 lag dit op 56% en in 2023 op 53%.

Hoe het met de gemeenten Medemblik en Opmeer zit ten opzichte van deze landelijke ontwikkeling is nog onduidelijk en ook is het onbekend op welke schaal en op welke terreinen beide gemeenten gebruik maken van externe krachten en wat dit doet moet de doeltreffendheid van de gemeentelijke organisatie. In de gemeenteraad van Opmeer zijn hier al vragen over gesteld wat voor de Rekenkamer aanleiding was om een onderzoeksplan op te gaan stellen.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Dit onderzoeksplan richt zich vooral op hoe de afgelopen jaren binnen de gemeente Medemblik en Opmeer dit zich heeft ontwikkeld, welk beleid er is opgesteld en wat dit beleid in houdt. Verder op welke schaal door beide gemeenten externen worden ingehuurd en welke afdelingen mensen van buitenaf inhuren en in welke functie, hoeveel er zijn ingehuurd en voor hoeveel uur en tegen welke kosten.

Reageer op dit bericht