Regelgeving staat onderhoud dijken steeds vaker in de weg

WEST-FRIESLAND – Nederland is een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en hierdoor zijn dijken onmisbaar. Maar recente regelgeving over de uitstoot van stikstof en emissie maakt het onderhouden van dijken steeds complexer en duurder.

De nieuwe regelgeving dwingt de sector om innovatieve alternatieven te vinden. Het gebruik van elektrische werktuigen is bijvoorbeeld een uitstekende optie om emissievrij te werken. Leo Zwang, Directeur Waterveiligheid & Klimaatadaptatie bij Fugro zegt hierover: “Dit werd al succesvol toegepast in het Overijsselse Hasselt door de Dijkzone Alliantie Stenendijk. Zij versterkten daar de oude Zuiderzeekering met behulp van 12 meter lange damwanden. Door hierbij alleen maar gebruik te maken van elektriciteit als energiebron werd er voldaan aan de nieuwe regelgeving op dit gebied. Een paar jaar geleden was dit nog onmogelijk.

Eerst onderzoek

Dijkbeheerders doen er verstandig aan om eerst de sterkte van de huidige waterkering te onderzoeken voordat ze een aannemer inschakelen,”aldus Zwang. “Te vaak nog blijkt tijdens het onderhoud dat er veel marge is. Door dit van tevoren te onderzoeken, kunnen de beheerders veel geld besparen en de dijken efficiënter en duurzamer onderhouden worden,

Nieuwe regelgeving

Waterveiligheid is belangrijk en daarvoor zal altijd een oplossing gevonden moeten worden. De nieuwe regelgeving over stikstof en emissie maakt het onderhouden van dijken lastig, maar tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de sector innovatiever wordt en op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Het belang van dijkversterking mag nooit uit het oog verloren worden, en door slimme oplossingen te vinden kan de veiligheid van Nederland gewaarborgd worden,” besluit Leo Zwang