Raadsvragen PvdA, staza woningbouwplannen Medemblik

MEDEMBLIK – Tom Beuker, fractieleider PvdA in de gemeenteraad van Medemblik, heeft schriftelijke vragen gesteld over het versnellen van woningbouw in de gemeente Medemblik. De PvdA heeft hier in het verleden al diverse vragen over gesteld over een aantal woningbouwprojecten. De vragen over Molenblik en Bloesemgaerde Noord zijn beantwoord maar, zegt Beuker, ‘echter van vele andere plannen blijft dit onduidelijk.’

Tom Beuker schrijft in de brief aan het college: “In januari 2020 is het afwegingskader woningbouw kleine kernen besproken in de raad en aangenomen, vervolgens is op 29 oktober jl een aangepast afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw aangenomen. Dit om verruiming en versnelling aan te brengen in het beleid. Op 7 januari jl. heeft de raad ingestemd met het woonakkoord 2020-2025 en op 8 maart jl met het raadsvoorstel ‘Vaststelling woningbouwprogramma 2021’. Kortom vele raadsvoorstellen, waarbij ook budget is vrijgegeven om zsm met concrete voorstellen aan de slag te gaan. Wij zijn dan ook benieuwd wat de concrete stand van zaken is bij onderstaande woningbouwplannen:”

  1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is wat betreft woningbouwlocatie TV de Kaag? Wanneer kunnen wij hier het eerste bestemmingsplan/ raadsvoorstel verwachten?
  2. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is wat betreft woningbouwlocatie Sijbekarspel (Wilgenrak)? Dit betreft grond van de gemeente in eigen beheer en is voortgekomen uit het initiatief van een groep jongeren die in 2018 de raad hebben opgeroepen om hier starterswoningen te realiseren. Daarnaast is voor deze locatie geld gereserveerd door de raad in het RVS ‘woningbouwprogramma 2021’.
  3. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is wat betreft woningbouwlocaties Twisk/Hauwert en Zwaagdijk-West?
  4. Eerder is door de wethouder aangegeven dat er een stedenbouwkundige visie wordt uitgevoerd voor met name de kernen Wognum en Wervershoof, gezien er meerdere initiatieven lopen. Wat is hierbij de stand van zaken?

Lees ook: Twisk, Hauwert, Zwaagdijk West en Sijbekarspel kunnen al op korte termijn nieuwbouwwoningen krijgen