Raadsvragen CDA lachgasverbod

Op de foto: lachgasballonnen bij MFC De Muiter in Medemblik

MEDEMBLIK – Claudia Selders-Kroezen van de CDA fractie wijst het college op de miljoenen die het kabinet wil gaan uittrekken voor een lachgasverbod. Het kabinet trekt 82 miljoen euro uit voor preventie en wil daarvoor een nieuwe wet gaan invoeren in het voorjaar van 2022. Selders-Kroezen zegt dat het CDA er van overtuigd is dat preventie zo laagdrempelig mogelijk moet worden ingezet zoals is aangegeven in ‘Medemblik in control of Drugs & Alcohol’ 2016-2020.

Claudia Selders-Kroezen wil van het college weten of het college bekend is met deze plannen en met het krantenartikel in het NHD en de bijbehorende kamerbrief. Maar ook wil zij van het college weten welk deel van deze 82 miljoen euro richting de gemeenten gaat komen en hoe groot deze is voor de gemeente Medemblik. Mochten deze gelden ook naar de gemeente Medemblik komen dan wil Selders-Kroezen weten waar het college deze voor wil gaan inzetten.

Lees ook: Dossier Lachgas