Raadsvragen CDA Jongeren, Drugs & Alcohol

MEDEMBLIK – In januari 2015 heeft de gemeenteraad een ‘denktank’ gevormd met leden van de raad vanuit de partijen CDA, D66, GB, PWF en VVD. Deze is ambtelijk ondersteund vanuit diverse vakafdelingen en heeft gebruik gemaakt van de expertise van het jongerenwerk. De denktank heeft actief gecommuniceerd met jongeren en hun omgeving over met name drugsgebruik en de gevolgen ervan.

De input die verzameld is, is vertaald in de kaderstellende notitie: “Medemblik In control drugs- en alcohol 2016-2020”. Deze is vastgesteld op 8 oktober 2015. De kaders, die in samenspraak met de jongeren zijn opgesteld, zijn vertaald naar een lokaal uitvoeringsplan. Een van de belangrijkste punten voor de uitvoering was jongeren opzoeken en met hen in gesprek gaan over de aanleidingen om drugs (en dit kan ook alcohol zijn) te gebruiken.

Lees ook: Trimbos instituut vraagt jou: “Test jezelf – Hoeveel alcohol drink jij?”

Claudia Selders-Kroezen

Claudia Selders-Kroezen(CDA) schrijft in haar vragen aan het college: “Op de toezeggingslijst staat aangegeven dat enerzijds een nieuw uitvoeringsplan is uitgesteld t.g.v. de coronacrisis en anderzijds dat de evaluatie aangeboden wordt bij het gezondheidsbeleid medio Q3 2021. Inmiddels is Q3 bijna voorbij, worden de corona maatregelen al enige tijd steeds verder afgebouwd en het sociale leven kán gelukkig weer.

In eerste instantie zou er jaarlijks een evaluatie van de uitvoering zijn, dit is aangepast en om begrijpelijke reden ook nog uitgesteld. Het CDA is wel razend benieuwd naar de ervaringen van de gevoerde gesprekken in de verschillende dorpen en de stad Medemblik, met de jongeren en ook hun ouders. Ook zijn we zes jaar verder en zijn de ‘jongeren van toen’ inmiddels jongvolwassenen en de kinderen van toen, nu de jongeren waarmee het gesprek gevoerd kan en moet worden.


  1. Is de kaderstellende notitie zoals deze is vastgesteld in 2015 weer de basis voor de uitvoering gericht op onze lokale, aanvullend op de regionale, preventieve aanpak m.b.t. Jongeren, Drugs & Alcohol?
  2. Worden de gesprekken met de jongeren, nu dit gezien de versoepeling van de coronamaatregelen weer kan, op lokaal niveau binnenkort weer opgestart?
  3. Worden de jongerenwerkers hierbij betrokken en/of wordt er samengewerkt met een organisatie die hier aantoonbare ervaring mee heeft?