Provincie wijst 5 locaties aan als zwemwater in oppervlaktewater

MEDEMBLIK – Voor het zwemseizoen 2023 heeft de provincie Noord-Holland 15 zwemlocaties in oppervlaktewater in de gemeente Medemblik aangewezen. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie jaarlijks zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Dat is een wettelijke verplichting. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

  • Vooroever/Vlietsingel poel Rijkswater 1 mei tot 1 oktober Recreatieschap West-Friesland
  • Vooroever/Vlietsingel Regattastrand Rijkswater 1 mei tot 1 oktober Recreatieschap West-Friesland
  • Vooroever/Vlietsingel Strand Rijkswater 1 mei tot 1 oktober Recreatieschap West-Friesland
  • Andijk zwemstrand Rijkswater 1 mei tot 1 oktober Recreatieschap West-Friesland
  • Vooroever/Het Nesbos Rijkswater 1 mei tot 1 oktober Recreatieschap West-Friesland

Schriftelijk of mondeling reageren

Wilt u schriftelijk reageren stuurt u dan uw zienswijze naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Mw. S. van Winsen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Dit onder vermelding van nummer 1914278/1914279. U kunt ook een e-mail sturen naar suzanne.van.winsen@noord-holland.nl.