Portefeuille verdeling college Medemblik, Jeroen Broeders mag gaan bouwen

MEDEMBLIK – In het gemeentehuis van Medemblik zijn gisteravond tijdens een extra gemeenteraadsvergadering de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Met burgemeester Frank Streng gaan zij aan de slag met het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord ‘De toekomst: een verantwoordelijkheid van ons allemaal’. 

Het akkoord werd na de verkiezingen door CDA, GemeenteBelangen, MORGEN! en D66 gesloten. Namens het CDA blijft Harry Nederpelt wethouder. GemeenteBelangen wordt vertegenwoordigd door Gerben Gringhuis, MORGEN! door Jeroen Broeders en Yannick Nijsingh zit namens D66 in het college.

In het akkoord zijn de belangrijkste en primaire opgaven beschreven in vijf pijlers:

  1. Financiën op orde.
  2. Het op orde brengen van de organisatie en bestuurskracht.
  3. Sociaal domein.
  4. Integraal Huisvestingsplan.

Klik hier voor het volledige akkoord.

Het akkoord wordt aanstaande donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering aan burgemeester Frank Streng aangeboden en daarna besproken. Tijdens de installatie werden ook twee nieuwe raadsleden benoemd omdat twee gekozen leden van de raad in het college van burgemeester en wethouders plaats gaan nemen. Elise Salman neemt namens het CDA de zetel in van Harry Nederpelt en Yvonne Buwalda neemt de plaats over van Gerben Gringhuis in de fractie van GemeenteBelangen.

Portefeuilleverdeling 

De verdeling van de portefeuilles moet nog officieel door het nieuwe college worden vastgesteld. Hieronder een globaal overzicht van die verdeling:

Burgemeester Frank Streng: Openbare orde en veiligheid, bestuurlijke samenwerking, communicatie, personeel en organisatie, dienstverlening, inkoop algemeen en kunst & cultuur.

Wethouder Harry Nederpelt(CDA): Verkeer en vervoer, openbare ruimte, duurzaamheid, toerisme, recreatie, economische zaken, nutsvoorzieningen, financiën en afval.

Wethouder Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen): ICT, onderwijshuisvesting, sport, dorpshuizen, kernenbeleid, bibliotheken, muziekscholen, zwembaden en omgevingsdienst.

Wethouder Jeroen Broeders (MORGEN!): Havens, ruimtelijke ordening, omgevingswet, woningbouw, archeologie, uitbreiding bedrijven en huisvesting buitenlandse werknemers.

Wethouder Yannick Nijsingh (D66):  Participatiewet, onderwijs, gezondheid jeugd, WMO, inclusie, bestuurlijke vernieuwing (participatie), inkoop Sociaal Domein en sportcomplex Wervershoof.

Gemeentesecretaris Anky Griekspoor: Strategisch adviseur van het college en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.