Basisscholen van SKOWF krijgen buitenspeelmaterialen uitgereikt

MEDEMBLIK – Als je de komende weken in West-Friesland op straat kinderen tegenkomt die goed bezig zijn met mooie springtouwen, beachballen of frisbees, is het een grote kans dat het een leerling is van een van de scholen van SKO West-Friesland. 

Op dinsdag 12 juli werden namelijk op alle 22 scholen van SKOWF aan bijna 4700 leerlingen buitenspeelmaterialen uitgereikt. Ook werden de 530 medewerkers met een gevulde vakantietas in het zonnetje gezet. Er werd op deze wijze stilgestaan bij het feit dat zij samen ‘goed bezig’ zijn. Aanleiding is het oordeel ‘goed’ van de Inspectie van het Onderwijs dat onlangs werd gegeven.

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Dit schooljaar heeft de inspectie dit onderzoek bij SKOWF uitgevoerd. De kernvraag bij dit vierjaarlijkse onderzoek is of het bestuur in staat is om de basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen en verder te ontwikkelen. Om tot dit oordeel te komen zijn diverse documenten geanalyseerd en verschillende gesprekken gevoerd met bestuur, directieleden, Raad van Toezicht, GMR en zijn er verificatie-activiteiten op een viertal scholen geweest.

SKOWF is er trots op dat de Inspectie het oordeel ‘goed’ heeft gegeven, een oordeel dat niet vaak gegeven wordt.

Leo Wijker, bestuurder van SKOWF: “Het vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek door de inspectie bij SKOWF vond plaats in de staart van de twee jaar durende coronaperiode. Een periode die veel van de medewerkers, kinderen en ouders gevraagd heeft. Deze coronaperiode was kansrijk en ingewikkeld tegelijk. Wendbaarheid en veerkracht is getoond. Als bestuur van SKOWF hebben we in samenspraak met de directies een duidelijke keuze gemaakt om de veiligheid van alle betrokkenen op de scholen zoveel mogelijk, en daar waar het kon de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Focus is nadrukkelijk gelegd op welbevinden en de basisvaardigheden. Ondanks de beperkingen hebben we als organisatie laten zien waar we toe in staat zijn. Hierbij is het werken vanuit de bedoeling, met stevige ambities voor zinvol en hoogwaardig onderwijs de basis voor alles.’

De Inspectie heeft gezien dat het denken en werken vanuit de bedoeling: ‘glinsterende ogen voor iedereen’ duidelijk merkbaar is binnen de gehele organisatie. De Inspectie waardeert de ambitieuze visie, de focus op de basisvaardigheden, de effectieve samenwerking en kwaliteitszorg en vindt dat SKOWF ten opzichte van het vorige onderzoek (in 2017) een overtuigende ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Leo Wijker: “We zijn trots op wat we gezamenlijk bereikt hebben en blijven een organisatie in beweging, in ontwikkeling. We willen met deze actie met alle betrokkenen stil staan bij het feit dat we samen goed bezig zijn!