Politie Noord-Holland waarschuwt mogelijke kopers vals QR-coronabewijs

NOORD-HOLLAND – Meer dan 500 vermoedelijke kopers van valse QR-coronabewijzen hebben via een brief een officiële waarschuwing gekregen van de politie. Uit strafrechtelijk onderzoek naar de handel in vervalste coronabewijzen, bleek dat met het Burgerservicenummer van deze briefontvangers een valse QR-code is aangemaakt. De waarschuwingsbrief is geregistreerd in het politiesysteem.

Begin november werden vijf mensen aangehouden op verdenking van de handel in vervalste coronabewijzen. In de week erna werden in hetzelfde onderzoek nog twee aanhoudingen verricht. De verdachten zullen worden vervolgd voor computervredebreuk en valsheid in geschrifte. Alle valse QR-codes die zij hebben verkocht, zijn onderzocht en hierbij kwamen de Burgerservicenummers naar voren van de mensen die nu een brief hebben ontvangen. De politie en het Openbaar Ministerie achten de kans groot dat zij een valse QR-code hebben gekocht van een van de aangehouden handelaren. Het hebben of het gebruiken van een valse QR-code valt onder valsheid in geschrifte en is daarmee strafbaar.

Officiële waarschuwing

Voor nu is besloten de vermoedelijke kopers een officiële waarschuwing te geven en geen nader onderzoek naar hen in te stellen. Als zij opnieuw naar voren komen in een ander onderzoek, dan kan het Openbaar Ministerie alsnog besluiten om een onderzoek te starten en hen strafrechtelijk te vervolgen. Zowel voor het nieuwe strafbare feit als voor het hebben van een vals QR-coronabewijs. Daarnaast zijn de briefontvangers erop gewezen dat het delen van het persoonlijke Burgerservicenummer kan leiden tot identiteitsfraude, wat grote gevolgen kan hebben.

De politie heeft, binnen de eenheid Noord-Holland, met een aantal minderjarigen onder de zestien jaar een stopgesprek gevoerd en aan hen de waarschuwingsbrief overhandigd.

Brief staat geregistreerd

De waarschuwingsbrief is geregistreerd in het politiesysteem. De registratie heeft geen invloed op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag en leidt ook niet tot een (toevoeging aan een) strafblad.