westwoud
De voormalige vuilstort in Westwoud is nu een golfbaan

PFAS-normen voormalige vuilstort Westwoud niet overschreden wijst onderzoek uit

WESTWOUD – Al enige tijd worden er vragen gesteld over het mogelijk uittreden van milieuschadelijke stoffen uit de voormalige stortplaats. In 2021 is in opdracht van Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) onderzoek uitgevoerd door Terrascan naar de mogelijke uittreding van staalslakken en PFAS. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van staalslakken werden niet gevonden; voor PFAS werd geconcludeerd dat er vervolgonderzoek wenselijk was. Dit vervolgonderzoek is inmiddels uitgevoerd door Bodemzorg en besproken met het algemeen bestuur van het ABWF. Het onderzoek bevestigt de aanwezigheid van PFAS en de beïnvloeding hiervan op de omgeving, maar concludeert ook dat dit niet tot risico’s leidt.

Meer over PFAS

Vanaf de jaren ‘50 wordt PFAS gebruikt in veel consumentenproducten en is daarmee ook, via de vuilnisbak, in Nederlandse vuilstorten terecht gekomen. In de afgelopen jaren is meer aandacht ontstaan voor deze groep stoffen. Omdat PFAS verschillende praktische toepassingen kent doordat ze water-, vet- en vuilafstotend zijn, worden ze in veel consumenten producten gebruikt. Denk hierbij aan smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en

processen. PFAS wordt onder meer gevonden in water, bodem en voedsel. Landelijk en internationaal wordt onderzocht welke invloed de stoffen hebben op de natuur en gezondheid.

Onderzoek door Bodemzorg

Naar aanleiding van de aanbeveling uit 2021 om verder onderzoek uit te voeren naar PFAS, heeft het ABWF aan Bodemzorg de opdracht gegeven om verder onderzoek uit te voeren. Insteek van dit vervolgonderzoek was om een meetreeks op te bouwen van de concentraties in het grondwater, oppervlaktewater en het afgevoerde water naar de waterzuiveringsinstallatie. Bodemzorg heeft een jaar lang (periode 2022-2023) monsters genomen en een rapport opgesteld met de resultaten. Het onderzoeksvoorstel en de resultaten zijn ook besproken met de bevoegd gezagen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Omgevingsdienst Noord Holland Noord).

Uit de meetreeks van Bodemzorg blijkt dat de aangetoonde concentraties van de uittredende stoffen geen onaanvaardbare humane, ecologische en /of verspreidingsrisico’s vormen. Vanwege de kennisontwikkelingen op het gebied van PFAS en de verwachting dat landelijke normeringen strenger worden, adviseert Bodemzorg om de monitoring op het grondwater, oppervlaktewater en het water dat naar de waterzuiveringsinstallatie gaat te blijven monitoren. Het ABWF neemt deze aanbeveling over.

Reactie ABWF

Dick Bennis, voorzitter van het ABWF: “Conform de verwachting is er een concentratie aan PFAS gevonden. Een concentratie die gelukkig niet leidt tot risico’s en zorgen voor de omgeving. Om dit wel in de gaten te blijven houden, hebben we besloten om de concentraties te blijven monitoren. Op het moment dat we hogere concentraties zien of de landelijke normeringen worden aangepast kunnen we op basis van actuele data handelen.

Loading