Medemblik wil naar wachtlijstloos werken voor o.a. de Wmo

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik wil dat de wachtlijsten voor de zorg en ondersteuning van 8 weken naar binnen 4 weken gaat. Om dit te realiseren heeft het college een taskforce ingesteld die zich volledig gaat richten op een kortetermijnoplossing voor de huidige wachtlijsten en met een lange termijn oplossing gaat komen. Nu is de wettelijke termijn voor het in behandeling nemen van aanvragen voor o.a. de Wmo, de Jeugdwet, en de Bijzondere Bijstand 8 weken. Dit is te lang zegt het college.

Het gaat hierbij om de interne wachtlijsten bij de gemeente Medemblik, Medemblik zelf kan geen invloed uitoefenen op de wachtlijsten bij de aanbieders van zorg en ondersteuning.

Het college van de gemeente Medemblik zegt dat met de nieuwe werkwijze binnenkomende aanvragen jeugd en Wmo deze als eerste worden gescreend op de preventieve werking, een deel van de aanvragen komt binnen via de zorg en welzijnslijn en als daar blijkt dat de aanvraag daar niet voor in aanmerking komt dan wordt deze doorgestuurd naar de frontoffice van de gemeente Medemblik.

De Frontoffice is de plek voor de multidisciplinaire analyse uitgevoerd door medewerkers Jeugd, Wmo en maatschappelijk werk. Daar wordt bepaald of een aanvraag verder wordt afgehandeld door de Frontoffice of dat deze wordt doorgezet naar de uitvoering. Bij de beide wegen worden de zorg- en ondersteuning ingezet al dan niet in regie van de gemeente. Na afloop van de afgesproken tijd of op een afgesproken tijdstip vindt evaluatie plaats over een mogelijke beëindiging of bijstelling van de zorg- en ondersteuning. In de afbeelding hieronder is de nieuwe werkwijze weergegeven.

Medemblik gaat de focus van het nieuwe werken op de centralisatie van de expertise leggen waardoor de aanvragen jeugd en Wmo op een meer en snellere wijze worden afgewikkeld. Op preventie gebied gaat Medemblik wijkgericht werken. In het nieuwe werken zal de samenwerking tussen de gecentraliseerde werkwijze van de aanvragen en het preventief wijkgericht werken verder gaan worden ontwikkeld.

Wachtlijst bijzondere bijstand met 50% afgenomen

Om op korte termijn te voldoen aan de wens om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken op te pakken en toe te werken naar een 4 weken termijn zijn met behulp van een extern bureau de wachtlijsten Jeugd en Wmo weggewerkt. Op dit moment zijn er door de situatie op de arbeidsmarkt bijna geen toegang medewerkers Jeugd inzetbaar. Dit heeft zijn weerslag op de wachtlijst voor jeugdhulp. Voor het wachtlijstloos werken bij de Bijzondere Bijstand is een dergelijk bureau niet noodzakelijk en kan worden volstaan met tijdelijke inhuur. De wachtlijst Bijzondere Bijstand is sinds begin dit jaar met 50% afgenomen waarbij gemikt wordt op wachtlijstloos werken voor de zomervakantie.

Voor de lange termijn oplossing werkt de afdeling Sociaal van de gemeente Medemblik samen met de teams P&O en Financiën aan een uitgebreide doorlichting van de formatie van de teams die de aanvragen Jeugd, Wmo en Bijzondere Bijstand verwerken. Deze doorlichting geeft als resultaat dat een inzet van 4,5 fte extra noodzakelijk is om structureel wachtlijstloos te werken. Ter dekking van deze extra structurele inzet vanaf 2023 wordt in de lentenota het voorstel gedaan om uit de structurele budgetten Sociaal € 360.000, – toe te wijzen.

Loading