Pakketkluizen en emissievrije zones moet goederenvervoer in gemeenten duurzaam maken

MEDEMBLIK – Pakketkluizen op strategische locaties en zones met alleen uitstootvrije bedrijfsvoertuigen versnellen de verduurzaming van goederenvervoer in gemeenten in Noord-Holland Noord. Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat dit de kansrijke maatregelen zijn die de groei van stadslogistiek in goede banen kan leiden.

Zero-emissiezones en pakketkluizen

Per gemeente in de regio Noord-Holland Noord is onderzocht welke maatregelen gebruikt kunnen worden voor duurzaam goederenvervoer in de stad, de zogeheten stadslogistiek. Met het plaatsen van pakketkluizen op strategische locaties door heel Noord-Holland Noord, beschikken inwoners over een extra dienst. Daarbij zorgt deze maatregel voor vermindering van CO2-uitstoot en  voor een gunstig effect op de verkeersveiligheid omdat goederenvervoer niet meer door de hele stad hoeft.

Zero-emissiezones zijn zones waarin in principe alleen uitstootvrije bedrijfsvoertuigen zijn toegestaan. Deze zones zijn vooral kansrijk in de gemeenten Hoorn, Alkmaar en voor de combinatiezone van Den Helder en Texel.

SPES-onderzoek

Met ondersteuning van Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de mogelijkheden onderzocht voor het stimuleren van duurzame stadslogistiek in Noord-Holland Noord. RoyalHaskoningDHV bracht daarvoor de huidige stadslogistiek in kaart en sprak met alle gemeenten uit de regio over de situatie en over wensen en kansen. Op grond daarvan is een lokaal en regionaal advies duurzame stadslogistiek opgesteld.

Duurzame stadslogistiek

In het Klimaatakkoord spraken Nederlandse overheden af dat er 30-40 zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd moeten zijn in grotere gemeenten in 2025. Dit zorgt voor een vermindering van CO2-uitstoot met 1,0 megaton per jaar. De totale uitstoot van mobiliteit bedroeg in Nederland in 2018 ongeveer 35 megaton. Emissievrije zones blijken daarmee een belangrijke en zeer effectieve maatregel.

In de Agenda Slimme en Schone Logistiek omschrijft de provincie de ambities die bijdragen aan verduurzaming van de logistieke sector in Noord-Holland.

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

Tot 2040 worden er minimaal 230.000 woningen bijgebouwd in Noord-Holland. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én we staan met z’n allen stil. Het moet dus anders. Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen.