Opnieuw daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen West-Friesland

WEST-FRIESLAND – Het aantal alcohol- en drugsvergiftigingen onder minderjarigen daalt dit jaar opnieuw in de regio Westfriesland. Dit blijkt uit de cijfers tot en met september. Het aantal geregistreerde vergiftigingen onder minderjarigen is vier minder dan in dezelfde periode in 2020. Toen waren het er veertien, dit jaar dus tot nu toe tien. De coronamaatregelen spelen vermoedelijk een rol in deze daling; in dezelfde periode in 2019 werden 27 minderjarigen geregistreerd. Het voorbeeld dat ouders geven met alcohol is van grote invloed op het (latere) alcoholgebruik van hun kinderen. Daarom roept de regio inwoners de komende weken op om mee te doen aan IkPas / Dry January.  

Kwartaalcijfers Westfriesland
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdt intoxicatieritten van 12- tot 23-jarigen bij in het kader van het programma In control of alcohol & drugs. Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance waarbij iemand naar het ziekenhuis moet naar aanleiding van een vergiftiging door alcohol en/of drugs. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om alleen alcoholvergiftiging, 20% is een combinatie van alcohol en drugs.
In Westfriesland zijn  in het derde kwartaal van 2021 achttien intoxicatieritten geregistreerd. Hiervan waren er zes voor minderjarigen (12-17 jaar) en twaalf ritten met 18-23 jarigen. De cijfers van de laatste maanden van 2021 worden begin volgend jaar verwacht.

Ambulanceritten

Van januari tot en met september 2021 zijn er 53 jongeren met alcohol- en/of drugsvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht (één meer dan gedurende dezelfde periode vorig jaar). Tien jongeren waren onder de 18 jaar (vier minder dan vorig jaar in dezelfde periode) en 43 jongeren tussen de 18 en 23 jaar (vijf meer dan vorig jaar in dezelfde periode).
In het derde kwartaal van 2021 zijn in totaal 18 ambulanceritten geregistreerd. Dat zijn er drie minder dan in het derde kwartaal vorig jaar. De ambulance kwam in het derde kwartaal wel meer ter plaatse voor jongeren onder de 18 jaar: zes maal dit jaar, vier maal vorig jaar. Van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar haalde de ambulance vijf minder jongeren op dan in het derde kwartaal vorig jaar: dit jaar twaalf, vorig jaar zeventien.

IkPas / Dry January

Vaak is alcohol drinken gewoontegedrag geworden. Maar wat nu als we in de maand januari helemaal geen alcohol drinken? Hierdoor word je je bewust van je alcoholgebruik en besef je dat dat glas wijn bij het eten een gewoonte is en geen bewuste keuze. Bovendien geef je je kinderen daarmee het goede voorbeeld. Daarom ondersteunt ook dit jaar de regio Westfriesland de campagne van IkPas / Dry January, waarin alle inwoners van Westfriesland opgeroepen worden de uitdaging aan te gaan om 30 dagen niet te drinken. Deze maand krijgt de IkPas-campagne ruime aandacht in de media en zal de campagne in Westfriesland ook duidelijk zichtbaar zijn op straat. Door je aan te melden voor Dry January bij IkPas ontvang je tips, artikelen, recepten en adviezen van een coach die je helpen en stimuleren om de maand januari geen alcohol te drinken. Aanmelden kan nog heel december via www.ikpas.nl. 

Help je kind nee te zeggen

Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec, is voorzitter van de Westfriese stuurgroep In control of alcohol & drugs: ‘Ouders en opvoeders hebben meer invloed op hun kinderen dan zij misschien denken. Goed voorbeeld door geen alcohol te drinken in het bijzijn van je kind(eren), doet goed volgen. Jongeren staan daarnaast bloot aan veel verleidingen buitenshuis. Zeker als zij samen zijn met vrienden. De invloed van ouders is ook belangrijk bij het weerbaar maken van hun kind. Ouders kunnen hen helpen door nee te zeggen tegen alcohol en drugs. Dan is het belangrijk je ook bewust te zijn van je eigen alcoholgebruik en de invloed die dit heeft op je kinderen. Door mee te doen aan IkPas / Dry January werken we niet alleen aan onze eigen gezondheid, maar ook aan het voorkomen van excessen als alcoholvergiftiging bij minderjarigen en jongeren.