Ontwikkelingsbedrijf NHN: “Actie ondernemen om te voorkomen dat ontwikkeling van de regio stilvalt”

REGIO – Het besluit van netwerkbeheerder Liander om geen nieuwe grote bedrijven meer aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk, vormt een bedreiging voor de economische ontwikkeling in delen van Noord-Holland. Dat zegt directeur Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in een reactie op het besluit van Liander om het elektriciteitsnetwerk in grote delen van Noord-Holland voor de komende vier jaar op slot te zetten.

Pennink vindt dit een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om actie. “Als regio hebben we grote ambities en blijkbaar lukt er ook veel, waardoor Liander zich nu overvallen voelt door de groeiende vraag naar elektriciteit. Dat is op zich een positief signaal en een bewijs van de kracht van Noord-Holland Noord. Maar er moet nu wel actie worden ondernomen om het probleem van netwerkcongestie op een slimme en snelle manier op te lossen.

Lees ook: Liander wil stop op plaatsen zonnepanelen bedrijfsdaken, ‘er is te weinig capaciteit’

Rol voor Ontwikkelingsbedrijf NHN

Het verstrekkende besluit van Liander om voorlopig geen grote bedrijven meer aan te sluiten op het netwerk, zet een rem op de ontwikkeling van de regio. “Bedrijven die zich in deze regio willen vestigen, haken af. Dat zien we nu al gebeuren. Willen we voorkomen dat de ontwikkeling stilvalt, dan is meer afstemming nodig ten aanzien van de beschikbare capaciteit dringend nodig, stelt Pennink. “De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is kritisch aan het worden. Dat vraagt om meer coördinatie en planning door de regionale en lokale overheden. Als Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord kunnen wij hier een rol in spelen.”

Verruimen mandaat Liander

Daarbij is het volgens Pennink ook noodzakelijk om aan de slag te gaan met slimme, innovatieve oplossingen voor de opslag en distributie van elektriciteit, zoals hoogwaardige batterijtechnologie en opslag van (duurzaam opgewekte) energie in de vorm van waterstof.

Door energie op te wekken en op te slaan voor later gebruik, worden vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht gebracht en kan netwerkcongestie worden voorkomen. Hier wreekt zich echter dat Liander alleen mandaat heeft om op te treden als netbeheerder en zich niet mag begeven op het aanpalende terrein van energieopslag. Pennink: “Het probleem van netwerkcongestie ligt op het bordje van netbeheerder Liander. Maar als Liander daar iets aan wil doen met slimme oplossingen, dan mag dat niet. Bij deze doe ik daarom een dringend appèl aan de politiek tot het verruimen van de mogelijkheden voor Liander.

Versnellen van energietransitie

Overigens is regionale samenwerking ook wenselijk, zo niet noodzakelijk, om een breed gedragen (energie)transitieprogramma van de grond te krijgen“, vervolgt Pennink. Hij wijst onder meer op de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), die binnenkort van start gaat in Noord-Holland en ondernemers gaat helpen om efficiënter gebruik te kunnen maken van landelijke regelingen en fondsen. ”Alleen samen kunnen we de kansen benutten die ROM gaat bieden voor versnelling van de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie.