Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 woningen op het perceel Oosteinde 7 in Opperdoes

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor:

  • bouwen van 10 woningen op locatie Oosteinde 7 in Opperdoes.

Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteit(en):

  • het bouwen van een bouwwerk
  •  afwijken van het bestemmingsplan

U kunt het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 14 maart 2024 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit omgevingvergunning met zaaknummer Z2023-00000898”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

U kunt de locatie van het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.NL.IMRO.420.OMGONDERDIJK115WHF-ON01)