Online omwonendenavond vergunningsaanvraag Afvalzorg Wieringermeer

MIDDENMEER – Op woensdagavond 1 februari organiseert Afvalzorg een online vergadering. Deze is vooral voor de omwonenden en betrokkenen bij de stortlocatie Wieringermeer. De locatie is aan de Koggenrandweg in Middenmeer. Reden voor deze bijeenkomst is de vergunningsaanvraag die ze deze week hebben ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De aanvraag is voor het verplaatsen van een aantal recyclingactiviteiten en de aanleg van een nieuw stortcompartiment. Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze online bijeenkomst.

Waarom nieuwe vergunning?

Afvalzorg heeft de maatschappelijke functie om afvalstromen veilig te storten. Het gaat dan om afvalstromen die niet hoogwaardig (verbrand of gerecycled) verwerkt kunnen worden,  In 2022 is de stortlocatie van Afvalzorg in Zaanstad gesloten. Hiermee is Wieringermeer de belangrijkste stortlocatie in Noord-Holland.

In Nederland mogen geen nieuwe stortplaatsen worden geopend. Op langere termijn is er voldoende capaciteit nodig voor het storten van reststromen. Daarom wil Afvalzorg een nieuw stortcompartiment aanleggen op locatie Wieringermeer. Om ruimte te maken voor dit compartiment, zullen een aantal bestaande recyclingactiviteiten binnen de locatie worden verplaatst.

Veranderingen locatie

Het nieuwe compartiment wordt in twee delen op het westelijk deel van de locatie aangelegd. Dit grenst aan de bestaande compartimenten. Hierdoor ontstaat circa 700.000 m3 extra stortcapaciteit. De huidige recyclingactiviteiten (puin, groen en grond) vinden nu op deze plek plaats. Deze worden verplaatst naar het oostelijke deel van de locatie. De aard en omvang van de activiteiten op Wieringermeer veranderen niet.

Planning

De vergunningsaanvraag is deze week ingediend. De proceduretermijn bedraagt zes maanden. De Omgevingsdienst zal in het voorjaar eerst een ontwerpbeschikking publiceren, waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. Verloopt alles volgens plannin? Dan wordt de vergunning na de zomer definitief en kan in 2024 gestart worden met de aanleg van het eerste deel van het compartiment. In 2025 zal dit compartiment dan in gebruik genomen worden.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen op 1 februari 2023 van 19.00 tot circa 20.30 uur? Meld dit dan via info@afvalzorg.nl. U ontvangt dan een link voor de Teams vergadering.