Nieuwe regering wil langere schooldag met huiswerkhulp, opvang, sport en cultuur

WEST-FRIESLAND – Uit het geheime epistel van VVD en CDA, dat ChristenUnie-voorman Segers in de trein liet liggen, blijkt dat partijen in het coalitieakkoord onder andere lijken te willen gaan inzetten op een zogenoemde rijke schooldag. Kort gezegd betekent dit een langere schooldag met huiswerkhulp, opvang, sport en cultuur. Helaas wordt over natuur en buitenles in het document helemaal niet gerept en dat terwijl uit onderzoek in opdracht van IVN Natuureducatie nu juist blijkt dat ouders van basisschoolleerlingen dit heel belangrijk vinden.
Maar liefst driekwart van de ouders geeft in het onderzoek aan dat zij het belangrijk vinden dat hun kind op school veel over de natuur leert. Ook zouden zij graag zien dat deze lessen buiten plaatsvinden in plaats van binnen uit een boekje. De helft van de ouders meent zelfs dat natuuronderwijs net zo belangrijk is als rekenen en taal.

Les in frisse buitenlucht

Ook zien zij graag dat hun kind veel vaker les zou krijgen in de frisse buitenlucht. Acht op de tien ouders meent dat dit goed zou zijn voor de gezondheid van hun kind en twee derde denkt dat hun kind door meer buitenles enthousiaster naar school zal gaan. In een tijd dat kinderen iedere dag uren doorbrengen achter schermpjes is het daarom van groot belang op zo’n manier natuur te integreren in hun schooldag.
En dat kan best. Zo heeft meer dan de helft van de ouders er ook het volste vertrouwen in dat de juf of meester ook lessen als rekenen en taal prima buiten kan geven. Zij denken dat buitenles uiteindelijk alleen maar ten goede komt aan schoolprestaties van hun kind. Als IVN vinden wij dan ook echt dat natuuronderwijs en meer buitenles moeten worden opgenomen in de Rijke schooldag. Als je dan ook nog het groene schoolplein toevoegt, dan gaat die schooldag er voor onze opgroeiende kinderen steeds beter uitzien.