Nieuwe huisvestingswet geeft Medemblik handvatten om woningen aan inwoners toe te wijzen

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit vragen die het CDA had gesteld over de nieuwe huisvestingswet die gemeente meer bevoegdheid moet geven om bepaalde woningen in de gemeente toe te wijzen aan specifieke woningzoekenden. Volgens een reactie van de gemeente Medemblik op deze vragen gaat het dan om de helft van de beschikbare betaalbare huurwoningen en nieuwbouwwoningen tot maximaal de betaalbaarheidsgrens van 390.000 euro V.O.N in 2024.

Deze woningen mogen dan door de gemeente worden toegewezen aan huishoudens met een economische, maatschappelijke of lokale binding met de gemeente of aan mensen met een door de gemeente bepaald cruciaal beroep.

In haar reactie schrijft de gemeente Medemblik: “Om deze voorrang te kunnen verlenen moet eerst schaarste aangetoond worden en een huisvestingsverordening worden vastgesteld waarin voorrangsregels staan opgenomen. In de nieuwe woonvisie is een van de acties uit de uitvoeringsagenda voor 2024 het onderzoeken van een huisvestingsverordening om de nieuwe mogelijkheden binnen de Huisvestingswet 2014 te benutten, al dan niet in regionaal verband.

Mocht nu uit onderzoek blijken dat het implementeren van een huisvestingsverordening zinvol en haalbaar is dan staat deze implementatie voor 2025 op de uitvoeringsagenda van de woonvisie. “Een van de consequenties van het inwerking stellen van een huisvestingsverordening is dat voor het bewonen van de woningen die met voorrang toegewezen worden een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente.” aldus de gemeente Medemblik

Bloesemgaerde-Noord piest naast de boot

Omdat de verkoop van de woningen op Bloesemgaerde-Noord al is gestart voor de huisvestingsverordening is werking treedt valt deze buiten deze regeling, maar zegt de gemeente Medemblik: “Zodra er een huisvestingsverordening is vastgesteld heeft deze wet betrekking op alle projecten met betaalbare huur en koopwoningen.