Nieuwbouwhuizen nog duurder door hoge bouwleges, die moet naar beneden zegt de VEH

MEDEMBLIK – Als de gemeentelijke bouwleges volgend jaar niet dalen, zullen nieuwbouwhuizen nog duurder worden. Daarvoor waarschuwt Vereniging Eigen Huis. Kopers van nieuwbouwwoningen gaan volgend jaar apart betalen voor de controle op de bouwkwaliteit van hun nieuwe huis. Tot dat moment was de controle op de bouwkwaliteit altijd een taak van de gemeente. De kosten werden betaald met de bouwleges.

Nieuwbouwhuizen in de knel door leges en kosten kwaliteitscontroles

Tekst loopt door onder de foto

Uit onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat kopers in sommige gemeenten nu al meer dan €12.000 aan bouwleges betalen voor een starterswoning van €300.000. Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis: “Dat botst met de grote nood aan betaalbare woningen. Er zijn echt onbegrijpelijk grote verschillen tussen gemeenten. Het is niet eerlijk dat een dergelijke nieuwbouwwoning door de kosten van een bouwvergunning in de ene gemeente tot wel €10.000 duurder is dan in een andere gemeente. De minister zou daarom een maximumbedrag moeten stellen aan de bouwleges die gemeenten in rekening mogen brengen.”

Naast de bouwleges voor de bouwvergunning, komen daar volgend jaar kosten bij voor de kwaliteitscontrole. Minister De Jonge heeft gesteld dat de gemiddelde bouwleges naar verwachting met 30% zullen dalen, en dat deze daling zal opwegen tegen de kosten van de kwaliteitsborging. Kremer: “Tot nu twijfelen deskundigen of dit haalbaar is. Vooral in het betaalbare woningsegment tot €350.000 moeten we voorkomen dat de nieuwe kwaliteitsborging de prijs van nieuwbouw nog verder opdrijft. Vereniging Eigen Huis gaat de bouwleges scherp in de gaten houden en zal zo nodig de minister hierop aanspreken.”

De volledige lijst van gemeentelijke bouwleges voor een nieuwbouwwoning en een kleine verbouwing staat op www.eigenhuis.nl. Zo betaalt u in de gemeente Medemblik bij een bouwsom van 170.000 euro ruim 5200 euro aan leges. Bij een verbouwing van 10.000 euro betaalt u dan 370 euro.

Nieuwe Omgevingswet

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Hierbij worden de vergunningverlening en het toezicht tijdens de bouw verdeeld tussen de gemeente en private kwaliteitsborgers. De kwaliteitscontroleurs worden ingehuurd door de bouwer en betaald door de koper. Ook huiseigenaren die hun woning willen verbouwen en daarvoor een vergunning nodig hebben, krijgen hiermee te maken. Momenteel is de gemeente verantwoordelijk voor deze controle en worden de legeskosten hierop gebaseerd.

 Onjuiste legesberekeningen

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door IGG Bouweconomie in Den Haag. Directeur Arno Vonk: “Tijdens het onderzoek bleek dat meerdere gemeenten de legesverordening niet correct toepassen, bijvoorbeeld door een onjuiste berekening van de bouwkosten of de BTW. In die gevallen worden vaak te hoge bedragen in rekening gebracht. Wij adviseren daarom bouwers van nieuwbouwwoningen en huiseigenaren die voor hun verbouwing een vergunning nodig hebben om de legeskosten te controleren.”

Loading