Morgen! wil oplossing overlast en vernieling in de openbare ruimte door zwaar vuurwerk Medemblik

MEDEMBLIK – De laatste weken zijn in de gehele gemeente en met name in de stad Medemblik zware explosies van extreem zwaar vuurwerk te horen en zijn vele vernielingen waarneembaar door opgeblazen vuilnisbakken in de openbare ruimte.
Lees ook: Slooptuig blaast tientallen afvalbakken op in de gemeente Medemblik
Naast de schrik bij de vele inwoners door de harde explosies, is ook de ergernis en onbegrip groot door dit soort vandalisme. Tevens spreekt Bert de Jong van Morgen! zijn zorg uit over de mogelijke gevolgen als door het resultaat van deze zware explosies personen of persoonlijke eigendommen (auto’s/woningen, etc.) getroffen worden.
Morgen! heeft de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft de gemeente Medemblik hierover reeds meldingen van inwoners ontvangen? Zo ja, hoeveel?
  2. Heeft u momenteel een indicatie van de omvang van de vernielingen en zijn deze kern-specifiek?
  3. Heeft de gemeente Medemblik zicht op de daders van deze zinloze en gevaarlijke explosies en zo ja zijn hiervoor reeds personen aangehouden?
  4. Op welke wijze kan een halt toegeroepen worden aan dit letterlijke explosieve geweld, om daarmee verdere overlast, ongelukken en gemeentelijke kosten te voorkomen?
  5. Wordt er bijvoorbeeld in de avonduren frequenter door boa’s, c.q. politie gesurveilleerd? Zo nee, bent u bereid dit in de komende weken wel te gaan doen?
  6. Bent u bereid om hierover nadere en uitgebreide aandacht aan te besteden op de gemeentelijke pagina in de Medemblikker en uw website via en andere digitale uitingen?
  7. Onderkent u dit probleem en de gevaren van het gebruik van deze zware vuurwerkbommen en wat kan en wil de gemeente hieraan doen om dit overlast in te dammen?