MORGEN! wil opheldering Medemblik over gebruik bestrijdingsmiddelen bollenbedrijven

MEDEMBLIK – In 2019 kwam het tv-programma Zembla in 1 van haar uitzendingen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen door met name bollenbedrijven in de buurt van woningen. In deze reportage kwamen ook inwoners van Hauwert aan het woord en waar de link tussen de bestrijdingsmiddelen en het hoge aantal Parkinson patiënten in Hauwert werd gelegd.
De fractie van MORGEN! kreeg vanuit de inwoners van de gemeente Medemblik vragen of dit gecontroleerd is door gemeente Medemblik. MORGEN! wil daarom van het college het volgende weten:

 1. Zijn dergelijke meldingen bij u bekend?
 2. Welke instantie is belast met de controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door agrariers en specifiek de bollenteelt?
 3. Wordt er over dit gebruik en de controle aan de gemeente gerapporteerd?
 4. Zo neen, bent u met ons van mening dat dit wel zou moeten gebeuren?
 5. Zo ja, bent u bereid deze gegevens met onze inwoners te delen?
 6. Is het u bekend dat het aantal mensen met Parkinson in Noord-Holland het hoogst is van Nederland?
 7. Bent u bekend met de oorzaak hiervan?
 8. Zo neen, bent u bereid alle informatie die hierover bekend is (bijvoorbeeld bij de GGD) te verzamelen en te delen met onze inwoners?
 9. Bent u bereid in contact te treden met de organisatie “Meten is Weten” of op een andere manier een meldpunt in te richten betreffende overlast door pesticiden?
 10. Bent u bereid met de LTO in gesprek te gaan met als doel het gebruik van bestrijdingsmiddelen, speciaal in de bollenteelt,  terug te dringen.
 11. Welke zijn de afstandsbepalingen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen?
 12. Is de gemeente bevoegd om deze afstandsbepalingen zelfstandig aan te passen?