MORGEN! maakt zich zorgen over uitbetaling energietoeslagen

MEDEMBLIK – Vanuit verschillende richtingen krijgt de fractie van MORGEN! berichten van inwoners dat men al een lange periode wacht de toeslag (€800 en de extra door het kabinet toegezegde €500) en (te) weinig horen m.b.t. de stand van zaken. 

Tom Beuker (MORGEN!)

Tom Beuker, fractievoorzitter van MORGEN!: ‘Afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering hebben we hier dan ook vragen over gesteld. We zijn blij dat de wethouder aangaf dat mensen geen aparte aanvraag in hoeven te dienen voor de €500 (die later bekend werd) en er hard aan gewerkt wordt, daarnaast de toezegging dat tijdens iedere commissievergadering er een update is rondom de stand van zaken. We begrepen daaruit dat van de 1600 aanvragen er nog 485 moeten worden verwerkt.

MORGEN! maakt zich zorgen over de informatievoorziening naar de aanvragers, het communiceren naar de inwoners en de onduidelijkheid voor de. uitwonende studenten in onze gemeente.  

Lees ook: Medemblik heeft geen achterstand in uitbetalen energietoeslagen

MORGEN! heeft daarom onderstaande vragen:

  • Hebben aanvragers van de energietoeslag een tussentijdse update ontvangen m.b.t. de status van hun aanvraag? Zo nee wilt u daar alsnog aandacht aan schenken? 
  • In hoeverre heeft u er zicht op dat we alle inwoners (die voor de toeslag in aanmerking komen) weten te bereiken omtrent de energietoeslag? Welke communicatiemiddelen zet u in en wordt er nog iets opgetuigd richting het einde van het jaar wanneer de regeling ten einde komt?
  • Bent u het met ons eens dat we zo breed mogelijk moeten communiceren m.b.t. de energietoeslag om te voorkomen dat we mensen missen die het in deze tijd juist zo nodig hebben? Kunnen wij als raad daar nog een rol in spelen?  
  • Wij lezen op de site van de gemeente dat uitwonende studenten niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Hier is landelijk momenteel veel discussie over en veel gemeentes kiezen ervoor wel uit te betalen aan uitwonenden studenten. Gaat Medemblik ook over tot uitbetaling aan deze groep? Zo ja hoe gaat u dit communiceren?