Meer tegenslag voor de boeren, einde aan bemestingsregel Nederland

MEDEMBLIK – De, vooral de veeboeren, krijgen naast de stikstofproblematiek nu ook te maken met het stoppen van de uitzonderingspositie voor bemesting van het land. Jarenlang mochten de Nederlandse boeren van Brussel meer mest uitrijden dan de overige boeren in de EU. omdat de Nederlandse veeboer meer vee heeft maar minder land heeft dan de meeste boeren in de Europese Unie.

De Nederlandse boeren kregen 2 jaar geleden voor de laatste keer een uitzondering maar dit is nu voorbij, de Europese Commissie gaat de uitzonderingsregel opheffen voor Nederland waardoor de boeren met een extra uitgavenpost van enkele duizenden euro’s te maken gaan krijgen. De woordvoerder van de Europese Commissie liet gisteren weten dat het geduld van de Europese Commissie met Nederland op is, er is formeel nog geen besluit genomen maar omdat er nog maar weinig begrip is in Brussel voor Nederland omdat lang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de uitzonderingspositie opgeheven.

Vanuit Den Haag is het ministerie van Landbouw achter de schermen druk bezig om te redden wat er nog te redden valt, het ministerie vraagt Brussel o.a. om niet in 1x de uitzonderingspositie op te heffen maar dit stapsgewijs te gaan doen.

Europese regels staan niet toe dat boeren meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare land uitrijden, Nederland heeft een hogere limiet.