Medemblik wil beheer gymzaal Wognum tijdelijk overnemen nu het huidige beheer is opgezegd

WOGNUM – De gemeente Medemblik wil om de gymzaal Wognum nog de aankomende 2 jaar openhouden en dan ook tijdelijk het beheer op zich nemen omdat het huidige beheer is opgezegd.

Op 3 september 2020 besloot de raad om de gymzaal in Wognum voor een periode van twee jaar in stand te houden. Dit in afwachting van het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA). In september 2022 eindigt deze periode. De raad heeft eind 2021 via een motie het college opdracht gegeven om het LTA te pauzeren, waardoor nu een nieuwe afweging gemaakt moest worden.

In het concept beleidskader LTA is overdracht aan de gemeenschap een belangrijke denkrichting. Door de gymzaal nog weer twee jaar open te houden, biedt het college de verenigingen perspectief voor zowel de korte als de lange termijn. De administratie wordt op orde gebracht door het beheer in eigen hand te nemen. De extra kosten om de gymzaal open te houden zijn € 10.000,- per jaar. Net als in 2020 koppelt het college de besluitvorming over de gymzaal ook nu aan het LTA.

De bestaanszekerheid van de verenigingen wordt voor de korte termijn weer veilig gesteld. De periode van twee jaar biedt gelegenheid om de opties voor de lange termijn te verkennen. Het college van Medemblik zal onderzoeken of overdracht aan de verenigingen mogelijk is. De verenigingen zijn bereid hierover in gesprek te gaan.

Eind 2023 zal het college de gemeenteraad informeren over de stand van zaken op dat moment. Ondertussen zal in overleg met alle gebruikers de beheerszaken worden geregeld en vastgelegd.