Medemblik verwijderd scooter Andijk

Op grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht is op 30 april 2024 achter Horn 29 te Andijk uit het water een blauwe scooter verwijderd.

Juridisch kader

Op 30 april 2024 hebben we spoedeisende bestuursdwang toegepast. Dit betekent dat wij onmiddelijk de scooter uit het water hebben verwijderd omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie voor het openbaar water. Dit is een overtreding van artikel 7:5 lid 1 van de Verordening fysieke leefomgeving. Op grond van artikel 5:31 Awb zijn wij bevoegd om in spoedeisende gevallen te besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Met deze publicatie wordt dit besluit alsnog bekend gemaakt.

Kan de scooter opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de scooter op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de scooter zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de scooter. U geeft dan de gemeente het recht om de scooter te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de scooter of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met BOA@medemblik.nl.

Vernietiging/verkoop van de scooter

Als de rechthebbende de scooter niet uiterlijk 2 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan wordt de scooter verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.

Reageer op dit bericht