Medemblik verleent vergunning voor verbouwen en uitbreiden De Meridiaan Medemblik

MEDEMBLIK – De Meridiaan, De Jozefschool en de Maria Bernadetteschool in Medemblik worden de aankomende jaren grondig gerenoveerd, de scholen voldoen al lange tijd niet meer aan de huidige eisen waardoor renovatie noodzakelijk is. De scholieren van de scholen krijgen het aankomend schoolseizoen 2024/2025 les in een noodschool op het FC Medemblik terrein in Medemblik.

Lees ook: Tijdelijke huisvesting scholen, informatieavond druk bezocht

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 14-12-2023).

Lees ook: Scholen gemeente Medemblik wachten al 3 jaar op onderhoud en renovatie

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.