Medemblik verleend omgevingsvergunning voor ombouw ‘Almere’ Opperdoes naar zelfstandige wooneenheden

OPPERDOES – Medemblik heeft de projectontwikkelaar die het voormalige woon/zorgcomplex Almere heeft gekocht een omgevingsvergunning verleend om in het gebouw 65 zelfstandige wooneenheden te realiseren.

Het plan heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Zo wilde de Woonschakel ook graag het pand kopen maar de eigenaar van het pand vroeg simpelweg teveel geld om dit te kunnen kopen. De nieuwe eigenaar gaat in het gebouw aan de Burgemeester Pierhagenlaan in Opperdoes meerdere wooneenheden realiseren.

De Dorpsraad van Opperdoes heeft voeten en aarde betreden om zoveel mogelijk van deze wooneenheden de stempel sociaal huur te kunnen geven.

Lees: Vrije sector maar ook sociale huurappartementen in complex Almere Opperdoes

Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




Tekst gaat verder onder de advertentie




De gemeente Medemblik heeft afgelopen 26 juli een besluit genomen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning en deze dus ook verleend. Het besluit ligt zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Wognum.

Lees: Oekraïense vluchtelingen nemen intrek in voormalig verzorgingshuis Almere Opperdoes

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.