Medemblik ruimt vlot en trailer, ondanks waarschuwing werden ze niet weggehaald

MEDEMBLIK – Op grond van artikel 7.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving is op 26 juli 2023 te in de sloot langs het Geldelozepad ter hoogte van nummer 4 te Medemblik een vlot verwijderd. Het vlot is op 30 juni 2023 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld.

Juridisch kader 

Op 30 juni 2023 is er een last onder bestuursdwang opgelegd op het vlot. Dit betekent dat het vlot voor 9 juli 2023 verwijderd moest zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat: 

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

  1. Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
  2. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

Kan het vlot opgehaald worden? 

Op grond van artikel 5:30 lid 1 Awb heeft de rechthebbende tot 31 augustus 2023 de gelegenheid om het vlot op te halen.  

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om het vlot zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van het vlot. U geeft dan de gemeente het recht om het vlot te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van het vlot of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met de senior boa van de gemeente Medemblik met telefoonnummer 0229-856 000.  

Vernietiging/verkoop van het vlot 

Als de rechthebbende het vlot niet uiterlijk op 31 augustus heeft opgehaald dan wordt het vlot verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.

Weggesleepte boottrailer

Op grond van artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 is op een parkeerplaats aan de Landswerf ter hoogte van nummer 10 te Medemblik een boottrailer verwijderd op 3 augustus 2023. De boottrailer is op 28 juli 2023 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld. Hieronder leggen wij het vervolg uit. 

Juridisch kader 

Op 28 juli 2023 is er een last onder bestuursdwang opgelegd op de boottrailer. Dit betekent dat de boottrailer voor 3 augustus 2023 verwijderd moest zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat: 

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

  1. Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
  2. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

Kan de boottrailer opgehaald worden? 

Op grond van artikel 5:30 lid 1 Awb heeft de rechthebbende tot 2 november 2023 de gelegenheid om de boottrailer op te halen.  

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de boottrailer zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de boottrailer. U geeft dan de gemeente het recht om de boottrailer te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van het voer- of vaartuig of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met de senior boa van de gemeente Medemblik met telefoonnummer 0229-856 000.  

Vernietiging/verkoop van de boottrailer 

Als de rechthebbende de boottrailer niet uiterlijk op 2 november 2023 heeft opgehaald dan wordt de boottrailer verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.