Medemblik richt zich in 2024 op o.a. armoedebestrijding en huisvesting

MEDEMBLIK – De begroting 2024 is kortgeleden aangenomen door de gemeenteraad. De begroting van de gemeente Medemblik voor 2024 sluit met een positief resultaat en heeft met name oog voor: van zorg naar gezondheid, preventie en armoedebestrijding, huisvesting, dierennoodopvang, op peil houden van de dienstverlening, onderhoud en beheer openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen.

De raadsfracties hebben tijdens de begrotingsvergadering hun beschouwingen gegeven op de begroting en enkele wijzigingsvoorstellen gedaan en wensen uitgesproken.

Lees hierover de begroting voor 2024. Gebruikt u een mobieltje, draai deze even een kwartslag. Uitgeschreven_infographic_van_begroting_2024