Medemblik pakt Simon Koopmanstraat aan, riool vervangen en rotonde wordt kruispunt

WERVERSHOOF – Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die vorige maand zijn gesteld door Piet Mosch van GemeenteBelangen. Mosch maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid nu de gemeente Medemblik de rotonde in de Simon Koopmanstraat wil gaan vervangen voor een kruispunt.

Lees ook: Verdwijnen rotonde Simon Koopmanstraat Wervershoof valt niet goed bij de Wervershovers

Volgens de gemeente Medemblik is het nieuwe ontwerp tot stand gekomen rekening houdend met onder andere het advies en historische en lokale kennis van de (voormalig) specialisten verkeer. Zij zijn kennis drager geweest van de gehele ontwikkeling van de kruising in de afgelopen jaren, en is de motivatie om hier destijds een rotonde te maken is hierin dus meegewogen.

De situatie wordt gewijzigd omdat we meer ruimte willen creëren voor de fietsers in de aanloop en afwikkeling van het verkeer. Door het kruisingsvlak flink te verkleinen wordt deze overzichtelijk. De keuze om de Vok Koomenweg in de voorrang te zetten is dat daardoor de snelheid op de Simon Koopmanstraat wordt verlaagd. Dit was één van de belangrijkste uitgangspunten van de herinrichting,” aldus de gemeente Medemblik.

Riool vervangen

Met het aanpassen van de rotonde naar kruispunt pakt Medemblik ook direct een groot deel van het riool aan in de Simon Koopmanstraat. Hiervoor was al in 2019 een krediet van € 600.000,- voor vrijgemaakt maar tijdens het ontwerptraject bleek dat een groter deel van het riool aan vervanging toe is.

De gemeente Medemblik heeft hierom het projectgebied vergroot en het krediet verhoogd naar € 1.600.00,-. Deze extra koten worden gedeeltelijk gedekt vanuit een recent toegekende subsidie door de provincie Noord-Holland van € 778.361,-, het restant van € 320.000,- is in de herfstnota 2023 opgenomen. De kosten voor de riolering worden gedekt uit de voorziening voor het riool.

50 is het nieuwe 30

De gemeente Medemblik had tijdens het ontwerptraject ook direct plannen gemaakt om van de Simon Koopmanstraat een 30km/u weg te maken, maar dat bleek niet haalbaar te zijn en voor de omgeving niet wenselijk. De grootste reden is dat door de vele uitritten langs de Simon Koopmanstraat er weinig ruimte meer overblijft voor snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels en wegversmallingen en daarnaast ontstaat er volgens de gemeente Medemblik bij het plaatsen van drempel onwenselijke trillingen en bij de wegversmallingen komen de fietsers in het gedrang.

Wanneer de gemeente Medemblik gaat starten met de renovatie van de rotonde en het vervangen van het riool is nog niet bekend, eerst komen er nog informatieavonden voor de bewoners van de Simon Koopmanstraat.

Eén gedachte over “Medemblik pakt Simon Koopmanstraat aan, riool vervangen en rotonde wordt kruispunt

  1. We gaan dus terug naar de situatie zoals die tot 2005 was en waarbij regelmatig ongelukken op de kruising gebeurden. Door van de voorrangskruising een rotonde te maken werd het een stuk veiliger. Ik was indertijd wethouder verkeer en heb me daar intensief mee beziggehouden. Nu zal net als vroeger de snelheid op Europasingel en Vok Koomenweg omhoog gaan met alle mogelijke gevolgen daarvan.

Reacties zijn gesloten.