Medemblik heeft geen bevoegdheid gebruik bestrijdingsmiddelen binnen gemeentegrens te reguleren

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit vragen van Roelandt Paarlberg over het gebruik van het verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb dat afgelopen maand in het nieuws kwam omdat het werd gevonden in het oppervlaktewater op diverse locaties in Noord-Holland Noord. Volgens Paarlberg speelt dit al jaren en ook al jaren klagen inwoners van West-Friesland over het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals Dinoterb.

Lees ook: Hoogheemraadschap start onderzoek naar gebruik verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb

Paarlberg (GemeenteBelangen) wilde daarom van de gemeente Medemblik weten welke bevoegdheden zij heeft ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De gemeente zegt in een reactie: “Namens de gemeente voert Omgevingsdienst NHN (verder: OD) handhavingstaken uit bij bedrijven die wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen in opslag hebben. De OD kijkt alleen naar de opslagvoorzieningen zoals een kast of een kluis. Wel heeft de OD een ‘ogen en oren’-functie op de opgeslagen middelen. Bij twijfel doet de OD navraag bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA voert controle uit of de middelen op de wettelijk voorgeschreven wijze worden toegepast. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gebruik hiervan op gewassen op landbouwgronden is het Hoogheemraadschap het bevoegd gezag wat betreft het lozen van deze middelen op het oppervlaktewater (door ‘drift’, het verwaaien van spuitvloeistof tijdens de toediening op de landbouwgronden).

Geen wettelijke bevoegdheid

Ook wat de wettelijke bevoegdheid betreft ligt deze niet bij de gemeente Medemblik maar bij het College voor de toelating van gewasbescherming biociden (Ctgb) regelt deze toelating van deze middelen. Wel dient bij nieuwe woningen in het beginsel een spuitzone van 50 meter in acht te worden genomen. Ook de Boa’s hebben geen bevoegdheid om hier tegen op te treden, de NVWA is hiervoor het bevoegd gezag. Door het ontbreken van wettelijke grondslag ziet de gemeente Medemblik dan ook geen kans om hier beleid voor te maken.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Eén gedachte over “Medemblik heeft geen bevoegdheid gebruik bestrijdingsmiddelen binnen gemeentegrens te reguleren

Reageer op dit bericht