Medemblik blundert met de belastingaanslag, maar het klopt wel.

MEDEMBLIK – Dat was voor velen even hevig schrikken afgelopen zaterdag toen de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel.. De schrik maakte snel plaats voor boosheid over de hoogte van de aanslag en dat was de afgelopen dagen ook te merken als het gemeentehuis werd gebeld. De telefoon was overbelast.

Maar het klopt wel wat de aanslag betreft, enkel is de gemeente Medemblik vergeten er duidelijk in te zetten dat in deze aanslag ook het deel van de wegen zit dat u normaal aan het Hoogheemraadschap betaalde. Sinds 1 januari van dit jaar is de gemeente Medemblik eigenaar van deze wegen en betaalt u niet meer aan het Hoogheemraadschap maar aan de gemeente Medemblik.

De VVD in Medemblik wil nu van het college weten waarom de gemeente Medemblik in de aanslag niet het bedrag van de wegenheffing afzonderlijk heeft gemeld zodat het voor de inwoners van de gemeente Medemblik het een stuk duidelijker zou zijn. De VVD verzoekt het college dan ook om alsnog dit te regelen . Nu kunnen de inwoners van de gemeente Medemblik ook vrijwel niet controleren of hun OZB-aanslag met niet meer dan 33% is verhoogd en niet zoals het nu lijkt met soms meer dan 50%

Maar, schrijft de VVD in een brief aan het college: “In de toelichting op de aanslag is vermeld dat tegenover de verhoging van de OZB met de wegenheffing een verlaging van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap staat. In de toelichting is echter niet vermeld dat het hoogheemraadschap achter loopt met de heffing van de wegenheffing over 2022 waardoor er over het grootste deel van het jaar zowel wegenheffing aan de Gemeente als aan het hoogheemraadschap verschuldigd is. Hierdoor hebben onze inwoners een groot deel van het jaar met dubbele en dus duidelijk hogere lasten te maken.”

De VVD wil nu weten of het college hiervoor een regeling met het hoogheemraadschap heeft getracht te treffen en waarom heeft u deze toelichting niet op de aanslag vermeld ?

Een ander punt waarop de VVD Medemblik opheldering wil hebben is dat eigenaren van een woning een hogere wegenheffing hebben gekregen dan huurders van een woning, dit terwijl ze vrijwel even veel van het wegennet gebruik maken. Maar ook over het bericht dat ook in 2023 er nog een éénmalige belastingverhoging nodig is, de VVD is zoals bekend fel tegenstander van belastingverhogingen en ziet meer in het veel efficiënter werken van de gemeente. De VVD is bang dat het geen éénmalige maar een structurele verhoging van de OZB gaat worden.

2 gedachten over “Medemblik blundert met de belastingaanslag, maar het klopt wel.

  1. In de landelijke media is bekend gemaakt dat naar verwachting de WOZ waarden met peildatum januari 2022 gemiddeld 18% hoger liggen. In mijn geval was dat ruim 20%. Neem daarbij een OZB tarief dat met 33% is toegenomen en dan zal het geen verrassing zijn dat mijn OZB aanslag inderdaad 50% hoger ligt dan vorig jaar.

Reacties zijn gesloten.