Mark Raat legt de VVD het vuur aan de schenen tijdens VVD-congres, ‘nog even en we gaan fuseren met de PvdA en GroenLinks’

MEDEMBLIK – Bij het VVD-congres op zaterdag 11 juni klonken behoorlijk wat kritische geluiden vanuit de leden. Vooral de kabinetsplannen over stikstofreductie maakten de tongen los. Mark Raat uit Medemblik, voormalig VVD-raadslid, was een van de critici. Hij maakt zich zorgen over de traditionele waarden van de partij, die al jaren flink onder druk staan.

Recent is bekend geworden dat de AOW en het minimumloon met 7,5% stijgen. Los van de vraag of dat goede maatregelen zijn, kunnen we zien dat het begrotingstekort enorm oploopt. Opnieuw gaat het kabinet de tekorten financieren met belastingverhoging. Dat is een slecht teken. Traditioneel hoort de VVD te pleiten tegen spilzucht en voor lage belastingen.Zeker met de stikstofmaatregelen erbij maak ik mij zorgen over de herkenbaarheid van de partij voor de traditionele achterban: hardwerkende Nederlanders en ondernemers.” zegt voormalig gemeenteraadslid voor de VVD Mark Raat.

Fractievoorzitter Sophie Hermans gaf een uitgebreide reactie, maar ging niet in op de zorgen over de uitstraling van de VVD. Mark Raat reageerde dat het natuurlijk zo is dat je in de politiek compromissen moet sluiten, maar dat er er ook grenzen aan zijn: “Als het zo doorgaat schuiven we nóg verder op naar links en kunnen we ons ook bij de fusie van de PvdA en GroenLinks aansluiten.” Hij hoopt dat de partijtop het signaal van de leden serieus neemt en kiest voor een andere koers.

Loading