Maritieme gevechtshelikopters trainen amfibischeoperaties tijdens oefening ‘Guardian Defender’

MEDEMBLIK – Van maandag 22 januari tot en met vrijdag 2 februari 2024 voeren NH90 maritieme gevechtshelikopters van Maritiem Vliegkamp de Kooy (MVKK) een tactische oefening uit in Noord- en Midden-Nederland.

Helikopterbemanningen en ondersteunend personeel trainen deze periode in zogeheten amfibische operaties met de NH90’s. Tijdens deze oefening trainen de bemanningen tactische vliegbewegingen dichtbij de grond, om zo buiten gesimuleerde dreiging van verschillende luchtafweersystemen te blijven.

Vliegbewegingen

De helikopters vertrekken tijdens deze oefening dagelijks vanaf Maritiem Vliegkamp de Kooy (Den Helder), waarna zij op lage hoogte richting het oefengebied vliegen. In onze laagvlieggebieden GLV2 Midden-Drenthe, GLV3 West-Drenthe, GLV4 Eder- en Ginkelse Heide en GLV7 Veluwe/Randmeren voeren zij verschillende scenario’s uit. Ook wordt er bij militair oefengebied Marnewaard gevlogen. De helikopters keren dagelijks terug naar Maritiem Vliegkamp de Kooy.

Meer informatie over de laagvlieggebieden van Defensie kunt u vinden op:
Geluidhoeveelheid en vlieghoogten | Vliegbewegingen | Defensie.nl

Vliegtijden in uw regio

  • Maandag 22 januari 2024 tussen 13:00 en 20:30 uur lokale tijd;
  • Dinsdag 23 januari 2024 tussen 13:00 en 20:00 uur lokale tijd;
  • Woensdag 24 januari 2024 tussen 13:00 en 20:00 uur lokale tijd;
  • Vrijdag 26 januari 2024 tussen 10:00 en 13:00 uur lokale tijd.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, zo ook militaire vluchten. Essentieel voor alle vliegende eenheden, maar ook voor de omgevingen waarin Defensie oefent. Vliegbewegingen spreiden we zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Alle laagvliegroutes- en gebieden van defensie zijn terug te vinden op: Geluidhoeveelheid en vlieghoogten | Vliegbewegingen | Defensie.nl

Daarnaast nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid te exporteren om zo de overlast voor de leefomgevingen te verminderen. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd. We realiseren ons dat vliegbewegingen hinder kunnen opleveren. Op de Defensie website kan dit gemeld worden via het online klachtenformulier.

Op Vliegbewegingen | Defensie.nl, leest u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen.