Lokale woonlasten in 2022 weer tientallen euro’s duurder

WEST-FRIESLAND – Volgend jaar stijgen de lokale woonlasten opnieuw. De Vastelastenbond onderzocht de gemeentelijke belastingen van de tien grootste gemeenten van Nederland. In het onderzoek nam de consumentenorganisatie de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolbelasting onder de loep. De grootste stijging van de lokale woonlasten vindt naar verwachting in Eindhoven en Tilburg plaats. Daar gaan huiseigenaren gemiddeld 34 euro per jaar meer betalen.
Onroerendezaakbelasting
De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die geldt voor huiseigenaren. Deze belasting zit iets complexer in elkaar, omdat de WOZ-waarde van het pand hieraan ten grondslag ligt. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Er is volgens de Vastelastenbond de laatste jaren een trend te zien dat gemeenten het OZB-tarief verlagen, omdat de WOZ-waarde stijgt. Echter door de forse WOZ-waarde stijging betaal je als huiseigenaar onder de streep toch meer onroerendezaakbelasting.
Dat de restricties van de kostendekkende heffingen effect hebben op andere belastingen is te merken. De gemeente Groningen hanteert voor 2022 het hoogste OZB-tarief. Ook in Utrecht krijgen woningeigenaren te maken met een fikse verhoging van de OZB. Zo wil de Domstad deze belastingvorm verhogen met 12,1 procent.
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing vormt voor veel gemeenten op meerdere vlakken een uitdaging. Doordat de kosten voor de afvalverwerking voor gemeenten zijn gestegen , worden de verwerkingskosten doorberekend aan de burger. Dat resulteert in de stijging van de afvalstoffenheffing voor 2022. Gemeenten mogen de afvalstoffenheffing alleen nog maar kostendekkend houden en er geen inkomsten uit vergaren. Veel gemeenten zijn daardoor genoodzaakt om andere heffingen en belastingen te verhogen.
De gemeente Den Haag voert de grootst stijging door, want daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2022 ruim 24 euro meer. Ook ander gemeenten verhogen deze heffing met respectievelijk 4 en 13 euro. De gemeente Groningen vormt een uitzondering op de regel en voert een verlaging van de afvalstoffenheffing door. Doordat de onroerendezaakbelasting in deze gemeente duurder wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet zwaarder belast te worden.
Rioolheffing
In verschillende gemeenten gaat de rioolheffing omhoog. Eindhoven voert met 12 euro de boventoon, gevolgd door gemeente Rotterdam dat een verhoging van 10 euro doorvoert. De stijging van deze heffing heeft er vooral mee te maken dat in deze gemeenten het rioolstelstel aanpassingen nodig heeft. Ook de gemeente Almere geeft aan niet onder een stijging van de rioolheffing uit te komen. Daar betalen inwoners volgend jaar 4 tot 8 euro meer. In de bijgevoegde tabel staat het volledige overzicht van de tariefwijzigingen.
WOZ-waarde stijgt 8,5 procent
De gemiddelde WOZ-waarde, die ten grondslag ligt aan de onroerendezaakbelasting, ligt ver uit elkaar. Zo heeft de gemeente Groningen een beduidend lager gemiddelde WOZ-waarde dan woningen in Amsterdam. De WOZ-waarde in Rotterdam is de afgelopen jaren het hardst gestegen. De Vastelastenbond berichtte al eerder over de verwachtte WOZ-waarde voor 2022. Deze loopt een jaar achter ten opzichte van de huizenprijzen. Voor de WOZ-waarde en de gekoppelde belastingen wordt de waardestijging van 2021 doorgevoerd. Deze was 8,5 procent. Dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2022 landelijk op 314.000 euro uitkomt. Meer weten over WOZ-waarde en lokale belastingen? Bekijk de website van de Vastelastenbond.
Andere gemeenten
Elke gemeente mag zelf de tarieven voor de heffingen en belastingen instellen voor 2022. Momenteel moeten 340 gemeenten deze begroting voor 2022 nog vastleggen. Of deze gemeenten ook tariefverhogingen doorvoeren, is nog de vraag. Nog niet alle gemeenten hebben hun definitieve begrotingen bekend gemaakt. Zo hebben gemeenten nog moeite om de gemiddelde WOZ-waarde vast te leggen, waarop het OZB-tarief gebaseerd moet worden.
Notitie
Hoeveel een huishouden totaal aan heffingen moet betalen, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per gemeente verschillen. Zo betalen alleen huiseigenaren OZB-belasting. Het OZB-tarief is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. De afvalstoffenheffing hangt af van de samenstelling van het huishouden en voor de rioolheffing betaalt men een eigendomsdeel en in de meeste gemeenten nog extra bedrag voor het gebruik tot 300 – 500 kubieke meter.
Disclaimer
De Vastelastenbond gaat uit van een gemiddelde bij WOZ-waarde in 2022 van 314.000 euro. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. De actuele tarieven van de gemeentelijke lasten worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

  • * Gemiddelde WOZ-waarde voor Nijmegen is nog niet bepaald.
  • ** Gemeente Breda koppelt de rioolheffing aan het m³ watergebruik. In deze tabel wordt uitgegaan van > dan 500 m³. Ook hier zijn verschillende handhavingen zichtbaar. In gemeente Amsterdam ligt deze grens op 300 m³.
  • *** Tilburg rekent met een gemiddelde WOZ-waarde van € 261.000,-. Dan bedraagt de OZB € 226,39 op jaarbasis.
  • ****In Groningen ligt de gemiddelde WOZ-waarde lager dan het landelijk gemiddelde.