Kermissen West-Friesland in gevaar, geen corona maar ruzies binnen de organisaties zorgen voor conflicten.

WEST-FRIESLAND – Organisatorische problemen binnen de organisatie van kermissen in Nederland, die als enige opdracht hebben de kermissen van de Stichting SBNK (Stichting Behoud Nederlandse Kermissen) ten uitvoer te brengen, zorgt ervoor dat de kermissen in West-Friesland onder druk zijn komen te staan.

Uitspraak gerechtshof

De Stichting SBNK pretendeert als basis te hebben, de kermissen te behouden en te begeleiden, de Kermis begeleiding Organisatie heeft destijds, als exploitant zijnde, hun “fiat” aan de Stichting SBNK gegeven zodat zij zorg zouden dragen voor een behoud van ‘de ’ vaste kermissen in West-Friesland. Nu blijkt, gezien de uitspraak van het gerechtshof, n.a.v. een juridisch conflict, dat de Stichting ter discussie staat met betrekking tot de uitvoering van de te organiserende kermissen.

Wankele positie

De Kermis begeleiding Organisatie heeft in haar volste vertrouwen haar positie aan de SBNK heeft gegeven nu staat te wankelen. Volgens de Kermis begeleiding Organisatie verrijkt de SBNK zich momenteel door zelf in eigen beheer attracties te plaatsen op kermissen terwijl de reguliere exploitant, die al van generatie op generatie de kermissen in West-Friesland bezoeken, aan de kant zijn geschoven door de SBNK.

De Kermis begeleiding Organisatie schrijft in een brief aan de gemeenten in West-Friesland: “Op het moment dat een exploitant het niet eens is met de begeleiding of de uitvoering van de Stichting SBNK staan de overige kermissen van deze exploitant ter discussie. Bovenstaand veroorzaakt veel ongenoegen en onbegrip, diverse exploitanten hebben momenteel grote zorgen welk effect dit ‘juridisch conflict’ heeft op de samenwerking met uw gemeente en de uitvoering door de Stichting SBNK.

Het vertrouwen onzerzijds is inmiddels beschadigd. Onder getekende exploitanten hebben reeds jarenlang belangeloos vrijwilligerswerk verricht voor de Stichting SBNK, van terreinen uitzetten en begeleiden, een ieder van stroom voorzien tot het laatste beetje kermisafval opruimen. Wij bezoeken reeds generaties uw kermissen en willen dit natuurlijk voortzetten.

Mocht de gemeente de overweging maken te willen stoppen met de samenwerking met de Stichting SBNK, willen wij graag in gesprek met u, over de organisatie van de kernen in uw gemeente. Als basis willen wij zorg dragen voor de nu aanwezige exploitanten op uw kermissen zodat hun plaats wederom door hen ingevuld kunnen worden, zodat de traditie van uw kermissen niet verloren zal gaan. En de bekende exploitanten hun levenswerk kunnen voortzetten, zodat de gespaarde waardebonnen en de gekochte entreeprijzen in de vorm van rittenkaarten bij de attracties wederom bij de ‘bekende’ exploitanten ingeleverd kunnen worden.