Kermis Nibbixwoud terug naar de Ganker en Dorpstraat

NIBBIXWOUD – De gemeente Medemblik laat de kermis van Nibbixwoud niet meer op het parkeerterrein van De Dres houden maar gaat terug te gaan naar de situatie van voor 2015 toen de kermis werd gehouden op de Ganker en de Dorpstraat in Nibbixwoud.

Met de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum De Dres en het verplaatsen van de horeca van Jan Schouten is ook de attractiekermis verplaatst van Ganker naar het parkeerterrein van De Dres. Deze wijziging heeft plaatsgevonden in 2015. De laatste jaren merken de exploitanten van de attracties en de uitbater van de horeca van De Dres een terugloop in het aantal bezoekers op zowel de attractiekermis als het evenementen die vanuit De Dres georganiseerd worden.

Veel partijen zijn volgens de gemeente Medemblik van mening dat de locatie waar de attractiekermis momenteel plaatsvindt de reden is dat de kermis kampt met tegenvallende bezoekersaantallen. In de voorbereidingen voor de kermis van 2024 zijn alle betrokken organisaties bij elkaar gekomen om te kijken naar de mogelijkheden om de kermis weer een nieuwe impuls te geven. De gemeente Medemblik zeget hierover: “Onder meer de Dorpsraad en het kermiscomité hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente Medemblik. Uit deze zienswijzen blijkt dat er een breed gedragen wens bestaat om de attractiekermis te verplaatsen van het parkeerterrein van De Dres, naar de oorspronkelijke locatie van de attractiekermis aan de Ganker en Dorpstraat.”

Met het verplaatsen van de kermis van de huidige locatie terug naar de voormalige locatie hoopt Medemblik de sfeer weer terug te brengen op de kermis in Nibbixwoud en zo een toename van het aantal bezoekers te bewerkstelligen.

Om dit allemaal te realiseren wordt het groenplan van de Ganker aangepast van 3 kleine bomen naar 1 kleine boom en 1 grote boom en wordt 1 van de groenvlakken in omvang verdubbeld. De nieuwe locatie van de kermis is al opgenomen in de kermiskalender.