Kerkenvisie Gemeente Medemblik, wat te doen met ons religieus erfgoed

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik komt voor het eerst met een kerkenvisie om zo meer inzicht te krijgen over de toekomst van de kerken binnen de gemeente Medemblik. De kerken zijn geen eigendom van de gemeente Medemblik, maar van o.a. het bisdom Amsterdam-Haarlem. het bisdom besloot eerder om de kerken in Onderdijk, Andijk ,Zwaagdijk-Oost en Wervershoof af te gaan stoten en enkel nog de Martinuskerk in Medemblik te behouden, dit besluit viel bij vele inwoners van Wervershoof niet in goede aarde. Het bisdom kwam tot dit besluit omdat de kerk in Medemblik in een betere staat verkeerd dan de kerk in Wervershoof.

Lees ook: Bisdom geeft geen centimeter toe, kerken gaan dicht.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is vanaf 2019 t/m 2021 een budget beschikbaar gesteld om een integrale kerkenvisie te ontwikkelen met als doel het behoud van (rijks-)monumentale kerkgebouwen. Voor een kerkenvisie wordt het totale kerkenbestand van het gemeentelijk grondgebied in kaart gebracht, brengt de gemeente Medemblik van betrokken partijen de verschillende belangen in beeld, verkend de gemeente Medemblik de toekomstplannen en mogelijkheden van de gebouwen en gaan er principeafspraken en/of keuzes worden gemaakt over de toekomst. Bij het maken van keuzes over de (nieuwe) bestemming van de kerkgebouwen in een gemeente kunnen verschillende vormen denkbaar zijn, bijvoorbeeld: religieus gebruik, herbestemming of een gecombineerd gebruik.

Uiteindelijk bepalen de (markt)ontwikkelingen of de gemaakte keuzes daadwerkelijk definitief worden. Vooraf is moeilijk te voorspellen waar initiatiefnemers en marktpartijen voor open staan. Juist om hen zekerheid te kunnen bieden is het van belang om duidelijkheid te geven over (on)mogelijkheden en een helder kader te bieden.

In 2020 heeft het voormalige college besloten om de decentralisatie-uitkering aan te vragen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). In 2021 is een uitkering van € 50.000 toegekend op basis van de 36 kerkgebouwen in de gemeente Medemblik. De opdracht voor het opstellen van de kerkenvisie is verleend aan MOOI Noord-Holland en in december 2022 is hiermee gestart. Tijden de onderzoeksfase zijn gesprekken op locatie met de kerkbesturen en eigenaren gevoerd. Als eigenaar van kerktorens heeft de gemeente zelf ook een gesprek gevoerd. In totaal is met 25 van de 36 een gesprek gevoerd op locatie. In de bijlage staat een overzicht van alle kerkgebouwen

Tijdens de raadscommissie op 13 mei aanstaande zal het voorstel op tafel worden gebracht door het college.