Kennisgeving ontvangst aanvraag aanleggen van een paardrijbak, Haling 5, 1619PT Andijk

gemeentehuis medemblik

ANDIJK – Op 13 december 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een paardrijbak op het perceel Haling 5, 1619PT Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000393. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • het uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Loading