Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 4 essen, nabij Kagerdijk 49, Parallelweg nabij Golfbaan de Vlietlanden en Parallelweg nabij rotonde Vok Koomenweg/Markerwaardweg in Wervershoof

Op 13 februari 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 4 essen op het perceel nabij Kagerdijk 49, Parallelweg nabij Golfaan de Vlietlanden en Parallelweg nabij rotonde Vok Koomenweg/Markerwaardweg in Wervershoof. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000272. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • vellen van houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.