Share

Inloophuis Medemblik viert 10-jarig bestaan maar moet in november 2023 het pand uit

MEDEMBLIK – Stichting Inloophuis Medemblik bestaat deze maand tien jaar. Tien jaren waarin bewoners van Medemblik, Hollands Kroon en de streek met een levensbedreigende ziekten terecht konden voor een goed gesprek, ondersteuning en ontspanning. 

Verreweg de meesten zijn kankerpatiënten, naasten en direct betrokkenen. De coronaepidemie heeft ook laten zien, wat het betekende dat het inloophuis gesloten was. Dat deed meer dan verwacht met de gasten Gelukkig was er ZOOM, maar dat is toch even anders. Reden om dit inloophuis te koesteren en te behouden voor vele jaren. 

Het goed opgeleide vrijwilligersteam van inloophuis Medemblik weet waar ze de gasten mee kunnen helpen. De een zoekt alleen wat ontspanning, lotgenoot of een gesprek, de ander worstelt met diagnose, late bijwerkingen en/of angst op terugkeer of onbegrip. Dit vraagt veel van ze. En juist daar kunnen de medewerkers van het inloophuis veel betekenen. Met speciale gesprektechnieken zoals A.C.T, positieve gezondheid en Mindfulness wordt de gasten bewust gemaakt van wat echt belangrijk is, en vooral, wat nog wél kan. 

Houvast

Het inloophuis biedt perspectief en houvast. Soms in een groep, maar ook vaak één op één. Oprechte aandacht heet dat. Het is verrassend om te zien dat veel mensen hun eigen waarden niet volgen. Juist deze veranderen niet. Herontdekking kan leiden tot meer kwaliteit van leven. Helaas zijn er ook gevallen dat de artsen niets meer kunnen betekenen. De behandeling is palliatief. Voor deze groep gaat een gecertificeerde rouwtherapeut al in een vroeg stadium met de mensen in gesprek. Van levend verlies naar afscheid en nazorg. De coördinators zelf zijn ervaringsdeskundig als patiënt en als naasten. Tom, een van de oprichters, (samen met Partner Tonia) heeft al drie verschillende soorten kanker gehad, en is nog steeds onder behandeling (erfelijk belast). Samen met de vrijwilligers vormen ze de motor van het inloophuis. Een gast vatte het mooi samen, ‘Het inloophuis is voor een lach en een traan, maar altijd met een warme arm om je heen’. Dat is een mooi compliment! Maar toch met een zwart randje.

Fondsen

Het inloophuis Medemblik is te vinden aan de Oosterhaven 11 in Medemblik en heeft door de stichting een enorme verbouwing ondergaan in 2014. Van eetcafé naar wat het nu is. Dit alles dankzij financiële behulp van fondsen. Toch heeft de huisbaas gemeend de huur te moeten opzeggen, en wel volgend jaar november. Dit is een enorme tegenvaller. Maar omgaan met teleurstellingen wordt ook nu weer omgezet naar kracht. Het inloophuis is een gebouw. Maar de mensen, de vrijwilligers, daar gaat het om. Ze vormen het echte inloophuis. 

Crowdfunding

Dus de focus voor volgend jaar is op zoek gaan naar een plaatsvervangend pand en daar wordt iedereen in gevraagd om mee te denken. Dit kan in advies, donaties maar ook door een legaat of zelfs een huis. Door de stichting erfgenaam te maken als geschenk aan de gemeenschap. Hoe mooi zou dat zijn? Ook is er een crowdfundingactie opgezet, die te vinden is op www.inloophuismedemblik.nl Een nieuw pand zal ongetwijfeld kosten met zich mee brengen. Groot feest zit er dit keer even niet in. Dat wordt verschoven tot na de verhuizing. 

Totaal aantal keren gelezen: 55 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen

1 reactie

  1. 20 december 2022

    […] Lees ook: Inloophuis Medemblik viert 10-jarig bestaan maar moet in november 2023 het pand uit […]