Informatieavond Beleidskader wind- en zonne-energie West-Friesland

MEDEMBLIK – De zeven Westfriese gemeenten verzamelen de reacties en suggesties van inwoners. Die worden verwerkt in een regionale reactienota. Deze reactienota wordt gedeeld met de colleges van de zeven gemeenten, waarna zij besluiten of en hoe de Westfriese kaders worden aangepast. Tot slot wordt dit document ter besluitvorming voorgelegd aan de zeven gemeenteraden.

De gemeenten en haar bestuurders stellen uw reactie op prijs. Het draagt bij aan het proces om te komen tot richtlijnen voor de opwek van wind- en zonne-energie in onze regio.

  • Datum: 15 februari
  • Locatie: Gemeentehuis in Wognum, Dick Ketlaan 21
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Vooraf inschrijven is niet nodig.