In 2022 heeft Taalhuis Westfriesland maar liefst 361 taaltrajecten aan inwoners geboden

WEST-FRIESLAND – Taalondersteuning in de vorm van taalmaatjes, conversatielessen en instroomgroepen, onder andere voor de Oekraïense vluchtelingen. Ook is Taalhuis, onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland, in 2022 officieel gecertificeerd.

Mooie resultaten en voor opdrachtgever WerkSaam Westfriesland reden voor taart. En taart was er dan ook, tijdens de ondertekening van het nieuwe samenwerkingsconvenant tussen WerkSaam en Taalhuis op 12 april 2023. In opdracht van WerkSaam biedt Taalhuis (namens de 7 Westfriese gemeenten) diverse taaltrajecten voor inwoners van Westfriesland.

Laaggeletterd en anderstalig

Lezen, schrijven, spreekvaardigheid, rekenen en digitale vaardigheden zijn de basisvaardigheden die onmisbaar zijn om in onze maatschappij mee te kunnen doen. De aanpak van laaggeletterdheid in Westfriesland richt zich op het bereiken van mensen die laaggeletterd zijn en anderstaligen om vervolgens hun Nederlandse taal te verbeteren. Taalhuis gaat met deelnemers in gesprek: wat wil je leren, waarom en wat heb je nodig? Taalhuis heeft een coördinerende functie in de regio en zorgt samen met andere aanbieders voor een mooi aanbod. Ook biedt Taalhuis de training ‘Herkennen van laaggeletterdheid’.

Taallessen

Met de komst van vluchtelingen uit Oekraïne hebben de Westfriese gemeenten aan Taalhuis gevraagd om taallessen te organiseren met inzet van vrijwilligers. Taalhuis inventariseerde de taalvragen van de vluchtelingen en verzorgde daarna de inschrijvingen bij VONK. Ook heeft Taalhuis met vrijwilligers taallessen opgestart voor Oekraïners. Er zijn 9 groepen gestart. Daarnaast is ruim 240 keer doorverwezen naar aanbod van samenwerkingspartners zoals taalscholen, bibliotheken en wijkcentra.

Meedoen telt

Marjolijn Dölle, algemeen directeur van WerkSaam en Miranda Zwart, directeur-bestuurder van Taalhuis zijn het eens: meedoen telt. ‘Als je mee wilt doen in de samenleving, dan moet je kunnen lezen en schrijven,’ zegt Zwart. ‘De samenwerking is dan ook vanzelfsprekend, vult Dölle aan. ‘Helpen bij meedoen aan de samenleving.’